ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
http://developmental2016.uth.gr/

Το πρόγραμμα του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
http://developmental2016.uth.gr/node/9

Οι περιλήψεις του Συνεδρίου του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
http://developmental2016.uth.gr/node/10

Προσκεκλημένες ομιλίες του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αναπτυξιακής Ψυχολογίας:
VIDEO LINK

Η Εξελικτική/Αναπτυξιακή Ψυχολογία στην Ελλάδα: Προκλήσεις, πρόοδοι, προοπτικές
Ηλίας Γ. Μπεζεβέγκης, Ομότιμος Καθηγητής Εξελικτικής Ψυχολογίας:
PDF LINK

Φωτογραφίες από το 5ου Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
https://www.flickr.com/photos/148641264@N02