Βασικοί άξονες του Σχεδίου Νόμου για τη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. ψυχολόγων που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Υγείας. Το Σχέδιο Νόμου διαμορφώθηκε από την ΕΛΨΕ σε συνεργασία με την «Πρωτοβουλία Σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. Ψυχολόγων Ελλάδος»

Το Σχέδιο Νόμου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Ψυχολόγων τροποποιεί και συμπληρώνει τον νόμο ν.991/1979 μόνο όσον αφορά στην οργάνωση και στην εκπροσώπηση όλων των Ψυχολόγων και στον τρόπο συμμετοχής τους στα θέματα εφαρμογής του νόμου, διαμορφώνοντας έτσι ένα πλήρες πλαίσιο λήψης αποφάσεων εκ μέρους όλων των Ψυχολόγων, το οποίο αναβαθμίζει το επάγγελμα. Το Σχέδιο Νόμου καταρτίστηκε από την «Πρωτοβουλία Σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. Ψυχολόγων Ελλάδος», την οποία αποτελούν επαγγελματίες Ψυχολόγοι και της οποίας το αίτημα για σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. υποστηρίζουν εγγράφως άνω των 3000 επαγγελματιών Ψυχολόγων, και από την ΕΛ.Ψ.Ε.

Δείτε τους βασικούς άξονες του Σχεδίου Νόμου για τη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. Ψυχολόγων εδώ

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία