ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΑΡΙΑ ΝΑΣΙΑΚΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τιμώντας τη Μαρία Νασιάκου για τη συμβολή της στην εδραίωση της Ψυχολογίας στην Ελλάδα, η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία έχει θεσπίσει βραβείο με το όνομά της για την καλύτερη διδακτορική διατριβή στην Ψυχολογία. Τις υποψήφιες διατριβές αξιολογεί επιτροπή πανεπιστημιακών με κριτήρια τη θεωρητική, μεθοδολογική αρτιότητα και καινοτομία. Το βραβείο «Μαρία Νασιάκου» προκηρύσσεται ανά διετία και απονέμεται σε τελετή κατά την διάρκεια των Πανελλήνιων Συνεδρίων Ψυχολογικής Έρευνας στην οποία ο/η βραβευθείς/είσα παρουσιάζει την διατριβή του στο κοινό του Συνεδρίου.

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία