Ακυρώνεται!

Οι Κλάδοι Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας οργανώνουν από κοινού το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Γνωστικής Ψυχολογίας και το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Νευροψυχολογίας της ΕΛΨΕ στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Για περισσότερες πληροφορίες σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου https://cogpsyneuropsy2020.events.upatras.gr

Με εκτίμηση,
Οι πρόεδροι του Συνεδρίου,
Ειρήνη Σκοπελίτη,
εκ μέρους του Κλάδου Γνωστικής Ψυχολογίας

Λάμπρος Μεσσήνης,
εκ μέρους του Κλάδου Νευροψυχολογίας

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία