Αναβάλλεται. Θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες!

Οι κλάδοι Συμβουλευτικής και Θετικής Ψυχολογίας ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν σε ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ για να μοιραστούμε, διερευνήσουμε, ανταλλάξουμε και συνδημιουργήσουμε τις δικές μας προτάσεις και ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ για τις ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  της καινούργιας δεκαετίας.

Να είμαστε όλοι εκεί!
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστoσελίδα του συνεδρίου τον Ιανουάριο 2020.

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία