ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Συντονιστές του Κλάδου (2019-2021)

Ευαγγελία Φίγγου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ψυχολογίας
Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής
54124 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310997942
E-mail: figgou@psy.auth.gr

Αντώνης Σαπουντζής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Νέα Χηλή
67100 Αλεξανδρούπολη
Τηλ. 2551030087
E-mail: ansapoun@psed.duth.gr

Παλαιότεροι συντονιστές του κλάδου

Διάστημα Συντονιστές
2011 – 2013 Παυλόπουλος Βασίλης & Προδρομίτης Γεράσιμος
2013 – 2015 Δέσποινα Σακκά και Ξένια Χρυσοχόου
2015 – 2017 Δέσποινα Σακκά και Ξένια Χρυσοχόου
2017 – 2019 Ευαγγελία Φίγγου και Ξένια Χρυσοχόου
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία