ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Σύνδεσμοι για επιστημονικές Εταιρείες

International Society of Political Psychology:
https://www.ispp.org/

BPS section of Political Psychology:
https://www.bps.org.uk/member-microsites/political-psychology-section

Σύνδεσμοι για Περιοδικά Πολιτικής Ψυχολογίας

Political Psychology:
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679221

Advances in Political Psychology:
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14679221/35/S1

Journal of Social and Political Psychology:
https://jspp.psychopen.eu/index.php/jspp

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία