Οι στόχοι μας

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΓΝΩΣΗΣ

Προαγωγή της έρευνας σε όλα τα προσφιλή θέματα και τους τομείς ενδιαφέροντος της πολιτικής ψυχολογίας με έμφαση στην ανάλυση των σχέσεων μεταξύ (κοινωνιο-)ψυχολογικών και πολιτικών διεργασιών.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ)

Συνεργασία με επιστημονικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, όσο και διεπιστημονική συνεργασία με επιστήμες και επιστημονικούς κλάδους που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα για τα ζητήματα της πολιτικής σκέψης και (δια)δράσης.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διάχυση των ερευνητικών ευρημάτων μέσω δημοσιεύσεων και επιστημονικών συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας για την συμβολή στην ανάπτυξη παρεμβάσεων και πολιτικών με στόχο την αντιμετώπιση ενός ευρέως φάσματος κοινωνικοπολιτικών ζητημάτων και την ενδυνάμωση των πολιτών ώστε να συνδιαμορφώνουν το πολιτικό περιβάλλον.

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία