Οι στόχοι μας

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Διευκόλυνση της δια βίου προσωπικής και διαπροσωπικής λειτουργικότητας, εστιάζοντας σε συναισθηματικές, κοινωνικές, επαγγελματικές, εκπαιδευτικές, αναπτυξιακές, καθώς και ανησυχίες που συνδέονται με την υγεία.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Επικέντρωση σε ομαλά και συνήθη αναπτυξιακά ζητήματα αλλά και σε δυσλειτουργικά και ασυνήθη, που σχετίζονται με την ατομική, οικογενειακή, ομαδική ή οργανωτική ανθρώπινη εμπειρία.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Βοήθεια σε ανθρώπους με σωματικές, συναισθηματικές και ψυχικές διαταραχές με σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, να εξαλείψουν την δυσφορία και/ή την διαταραχή τους, να επιλύσουν τις κρίσεις που αντιμετωπίζουν και να αυξήσουν την ικανότητά τους να ζήσουν μια πιο λειτουργική ζωή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Προώθηση τη θέσπισης προσωπικών στόχων και προσφορά θετικών μοντέλων με βάση τα οποία μπορεί κανείς να ενδυναμώσει τα προτερήματά του και να δώσει στον εαυτό του τη δυνατότητα για βέλτιστη λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής.

Συνέδριο των Κλάδων Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και Θετικής Ψυχολογίας " Συναντήσεις, Αφηγήσεις, Προκλήσεις"

Οι κλάδοι Συμβουλευτικής και Θετικής Ψυχολογίας ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν σε ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ για να μοιραστούμε, διερευνήσουμε, ανταλλάξουμε και συνδημιουργήσουμε τις δικές μας προτάσεις και ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ για τις ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  της καινούργιας δεκαετίας.

5-8 Νοεμβρίου 2020 @ Αθήνα
Να είμαστε όλοι εκεί!
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστoσελίδα του συνεδρίου τον Ιανουάριο 2020.

Ψυχολογική Συμβουλευτική Φοιτητών

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου της European Association for International Education (EAIE), το οποίο θα πραγματοποιηθεί 13-16.9.2016 στο Liverpool, εκτός από τα πολύ αξιόλογα θέματα που σχετίζονται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπάρχει και πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση θεμάτων που άπτονται της ψυχολογικής συμβουλευτικής φοιτητών από τον Κλάδο PSYCHE της EAIE. Πληροφορίες: www.eaie.org.

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία