ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΨΕ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

6o-foithtes

6ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου 2018

5o-foithtes

5ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Αθήνα, 16-18 Δεκεμβρίου 2016