Οι στόχοι μας

ΕΡΕΥΝΑ

Μελέτη των παραγόντων που βοηθούν τους ανθρώπους να αναπτύξουν το δυναμικό τους και να ζήσουν μια καλύτερη ζωή.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

Διάδοση της επιστημονικής γνώσης σχετικά με τις πρακτικές και τις εφαρμογές της Θετικής Ψυχολογίας μέσα από επιστημονικές δημοσιεύσεις, συνέδρια, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ανάπτυξη και διάδοση παρεμβάσεων Θετικής Ψυχολογίας με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής και σωματικής ευημερίας των ατόμων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δημιουργία συνεργασιών με φορείς ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης με στόχο την ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου, την ανάπτυξη παρεμβάσεων και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία