ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Οι στόχοι μας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ενίσχυση του ενδιαφέροντος για την ψυχολογική ανάπτυξη του ανθρώπου διά βίου.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Προαγωγή της σχετικής επιστημονικής έρευνας και η διάχυση των ερευνητικών ευρημάτων μέσω δημοσιεύσεων και επιστημονικών εκδηλώσεων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Προώθηση της εφαρμογής των επιστημονικών γνώσεων της αναπτυξιακής ψυχολογίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας-πρόνοιας και του πολιτισμού.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ενθάρρυνση των συνεργασιών μεταξύ επιστημόνων του Κλάδου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με σκοπό τη μελέτη των φαινομένων της ψυχολογικής ανάπτυξης.