ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΨΕ

18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Αθήνα, 5-9 Οκτωβρίου 2022

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Αλεξανδρούπολη, 15-19 Μαϊου 2019

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Θεσσαλονίκη, 10-14 Μαϊου 2017

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Λευκωσία, 27-31 Μαϊου 2015

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Αλεξανδρουπολή, 15-19 Μαϊου 2013

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Ιλίσια, 25-29 Μαϊου 2011

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Βόλος, 14-17 Μαϊου 2009

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Ρέθυμνο, 18-22 Απριλίου 2007

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Ιωάννινα, 1-4 Δεκεμβρίου 2005

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Ρόδος, 21-24 Μαϊου 2003

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Αλεξανδρούπολη, 24-27 Μαϊου 2001

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Λευκωσία, 25-28 Μαρτίου 1999

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Αθήνα, 29-1 Ιουνίου 1997

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Πάτρα, 23-26 Μαϊου 1996

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Θεσσαλονική, 27-30 Μαϊου 1993

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Αθήνα, 29 Μαϊου – 2 Ιουνίου 1991

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Ρέθυμνο, 18-20 Μαϊου 1990

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Θεσσαλονίκη, 19-21 Μαϊου 1989

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία