ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΨΕ

30 ΧΡΟΝΙΑ / 17 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

synedrio-elpse-17o

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Αλεξανδρούπολη, 15-19 Μαϊου 2019

synedrio-elpse-16o

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Θεσσαλονίκη, 10-14 Μαϊου 2017

synedrio-elpse-15o

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Λευκωσία, 27-31 Μαϊου 2015

synedrio-elpse-14o

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Αλεξανδρουπολή, 15-19 Μαϊου 2013

synedrio-elpse-13o

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Ιλίσια, 25-29 Μαϊου 2011

synedrio-elpse-12o

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Βόλος, 14-17 Μαϊου 2009

synedrio-elpse-11o

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Ρέθυμνο, 18-22 Απριλίου 2007

synedrio-elpse-10o

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Ιωάννινα, 1-4 Δεκεμβρίου 2005

synedrio-elpse-9o

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Ρόδος, 21-24 Μαϊου 2003

synedrio-elpse-8o

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Αλεξανδρούπολη, 24-27 Μαϊου 2001

synedrio-elpse-7o

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Λευκωσία, 25-28 Μαρτίου 1999

synedrio-elpse-6o

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Αθήνα, 29-1 Ιουνίου 1997

synedrio-elpse-5o

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Πάτρα, 23-26 Μαϊου 1996

synedrio-elpse-4o

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Θεσσαλονική, 27-30 Μαϊου 1993

synedrio-elpse-3o

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Αθήνα, 29 Μαϊου – 2 Ιουνίου 1991

synedrio-elpse-2o

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Ρέθυμνο, 18-20 Μαϊου 1990

synedrio-elpse-1o

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας,
Θεσσαλονίκη, 19-21 Μαϊου 1989