Οι στόχοι μας

Υγεία και ψυχική υγεία

Προαγωγή της υγείας και της ψυχικής υγείας μέσω της ανάπτυξης και διάδοσης παρεμβάσεων πρόληψης, αξιολόγησης και αντιμετώπισης σωματικών παθήσεων και ψυχικών δυσκολιών.

Επιστημονική γνώση

Προαγωγή της κριτικής προσέγγισης, αποτίμησης και θεώρησης της επιστημονικής γνώσης και των επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών στα πεδία της κλινικής ψυχολογίας και της ψυχολογίας της υγείας και προώθηση της γνώσης αυτής μέσω δημοσιεύσεων και επιστημονικών εκδηλώσεων.

Εκπαίδευση και τεκμηρίωση

Προάσπιση και τεκμηρίωση κριτηρίων και διαδικασιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για την άσκηση της κλινικής ψυχολογίας και της ψυχολογίας της υγείας.

Συνεργασία

Συνεργασία τόσο με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, όσο και με κλινικούς επαγγελματίες για την ενίσχυση των παρεμβάσεων στην κοινότητα.

Οι δράσεις της Ομάδας Τραύματος του Ινστιτούτου Έρευνας & Θεραπείας της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ). «Το παιδί και η απελευθέρωσή του από τη σκιά του πολύ μεγάλου φόβου» και «Καλωσόρισες στη νέα σου ζωή» διατίθενται και στα Ουκρανικά.

Διαβάστε περισσότερα

Προβληματισμοί, δεδομένα και πρακτικά σχόλια σε σχέση με την παρούσα υγειονομική / κοινωνική κρίση, τις επιπτώσεις της και τους τρόπους διαχείρισής της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία