ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Βιβλία

Θέματα κοινοτικής κλινικής ψυχολογίας
Κοινοτική Κλινική Ψυχολογία, Ψυχολογία της υγείας και Δημόσια Υγεία
Επιστημονική επιμέλεια:
Αναστασία Τσαμπαρλή
Καλλιόπη Ε. Κουνενού
Εκδόσεις Παπαζήση (2013)
Τιμή 12,78 €
ISBN 978-960-02-2906-6

Κλινική Ψυχολογία και Ψυχολογία της Υγείας. Έρευνα & Πρακτική
Επιστημονική Επιμέλεια:
Γεώργιος Κουλιεράκης
Αντωνία Πασχάλη
Βασιλική Ρότσικα
Μαρία Τζινιέρη-Κοκκώση
Εκδόσεις Παπαζήση (2010)
Τιμή 33,92 €
ISBN 978-960-02-2502-0

Εφαρμοσμένη Κλινική Ψυχολογία του παιδιού
Ζαφειροπούλου, Μ. & Κλεφτάρας, Γ. (Επιμ.)
Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (2005)
Τιμή: 26,9 Ευρώ
ISBN: 960-406-953-5

Εκδόσεις

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία