Οι στόχοι μας

Προώθηση έρευνας και γνώσης

Προαγωγή της κοινωνικοψυχολογικής έρευνας σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος της κοινωνικής ψυχολογίας (διαπροσωπικές, ενδοομαδικές και διομαδικές σχέσεις).

Συνεργασίες

Συνεργασία με επιστημονικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, όσο και διεπιστημονική συνεργασία με επιστήμες και επιστημονικούς κλάδους που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα για τα κοινωνικοψυχολογικά φαινόμενα.

Ψυχοκοινωνικές εφαρμογές

Προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας για την συμβολή στην ανάπτυξη παρεμβάσεων και πολιτικών με στόχο την αντιμετώπιση ενός ευρέως φάσματος κοινωνικών προβλημάτων σε τομείς όπως η υγεία, η πολιτική, η εργασία, και η εκπαίδευση.

Εκδηλώσεις

Προαγωγή της κοινωνικοψυχολογικής έρευνας και διάχυση των ερευνητικών ευρημάτων μέσω δημοσιεύσεων και επιστημονικών συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία