ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Συντονιστές του Κλάδου (2019-2021)

Αλέξιος Αρβανίτης
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
74100 Ρέθυμνο
Τηλ. 28310 77523
Email: a.arvanitis@uoc.gr

Πέννυ Παναγιωτοπούλου
Πανεπιστήμιο Πατρών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Οδός Αρχιμήδους, Κτίριο 7
Ρίον 26504, Πάτρα
Τηλ. 2610 969739
E-mail: ppanag@upatras.gr

Παλαιότεροι συντονιστές του κλάδου

Διάστημα Συντονιστές
2019 – 2023 Μπάκα Αφροδίτη & Πέννυ Παναγιωτοπούλου
2017 – 2019 Ιατρίδης Τηλέμαχος & Μπάκα Αφροδίτη
2015 – 2017 Προδρομίτης Γεράσιμος & Ιατρίδης Τηλέμαχος
2013 – 2015 Παυλόπουλος Βασίλης & Προδρομίτης Γεράσιμος
2011 – 2013 Παυλόπουλος Βασίλης & Προδρομίτης Γεράσιμος
2009 – 2011 Παυλόπουλος Βασίλης & Προδρομίτης Γεράσιμος
2007 – 2009 Παπαστάμου Στάμος & Παυλόπουλος Βασίλης
2005 – 2007 Παπαστάμου Στάμος & Παυλόπουλος Βασίλης
2003 – 2005 Παπαστάμου Στάμος & Παυλόπουλος Βασίλης
2001 – 2003 Παπαστάμου Στάμος
1999 – 2001 Παπαστάμου Στάμος
1997 – 1999 Παπαστάμου Στάμος
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία