Οι στόχοι μας

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Παρεμβάσεις για την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την καλύτερη αξιοποίηση των ατομικών, οικογενειακών και σχολικών δυνατοτήτων σε επίπεδο ατόμου και επίπεδο συστήματος.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ψυχολογική και ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και προσαρμογής των παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας με στόχο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαλεκτική ψυχολογική συμβουλευτική, δηλαδή παροχή έμμεσων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εκπαιδευτικούς, γονείς, άλλους επαγγελματίες και φορείς που έχουν σχέση με τη μάθηση, την ψυχοκοινωνική προσαρμογή, τη διαχείριση κρίσεων και τη συνεργασία σχολείου – οικογένειας – κοινότητας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Εκπαίδευση, επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων σε θέματα μάθησης, ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, διαχείρισης κρίσεων.

Ο Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας

Ο Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας έχει αρχίσει τις δραστηριότητές του στο πλαίσιο της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας από το 2001 και συστάθηκε επίσημα, όπως και οι υπόλοιποι Κλάδοι, το 2008. Ο Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας αποτελεί έναν από τους πολυπληθέστερους Κλάδους της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας.
Σκοπός του είναι η προαγωγή της Σχολικής Ψυχολογίας η οποία αποτελεί έναν από τους βασικότερους κλάδους της εφαρμοσμένης ψυχολογίας καθώς και η διασύνδεση της με την κοινότητα με στόχο την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την επιμόρφωση ατόμων και ομάδων σε θέματα μάθησης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών στο σχολικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό ο Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας έχει διοργανώσει συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και εξειδικευμένες καταρτίσεις για εκπαιδευτικούς, φοιτητές και ειδικούς ψυχικής υγείας.
Στον Κλάδο συμμετέχουν πάνω από 50 επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στη Σχολική Ψυχολογία. Τα μέλη του Κλάδου συνεδριάζουν τρεις φορές το χρόνο σε ημερομηνία και τοποθεσία που ανακοινώνονται έγκαιρα από τις συντονίστριες/συντονιστές του Κλάδου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Κλάδου. Οι συντονιστές του Κλάδου εκλέγονται ανά διετία.

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας

10-13 Νοεμβρίου 2022, Θεσσαλονίκη

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Κλάδο Σχολικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας.

Περισσότερα >

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία