Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ενίσχυση της επιστημονικής κοινότητας

Η εκπαίδευση του κοινού για την βελτίωση της καθημερινότητας

Η συνεργασία με αντίστοιχες εταιρείες / επιστημονικές ομάδες στο εξωτερικό

H Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1990 κι έχει ως έδρα της τη Θεσσαλονίκη.

Σκοποί της ΕΛΨΕ, σύμφωνα με το καταστατικό της (Άρθρο 3), είναι:

  • Η προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας της ψυχολογίας.
  • Η διατήρηση και ανάπτυξη της επιστημονικής επικοινωνίας μεταξύ των ψυχολόγων που διδάσκουν και καλλιεργούν ερευνητικά την ψυχολογία στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και η υποστήριξη της επιστημονικής τους προόδου.
  • Η διάδοση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας στο ευρύ κοινό και η προαγωγή της ψυχικής υγείας του λαού γενικότερα.
  • Η δημιουργία και η σύσφιξη των μεταξύ των ψυχολόγων κοινωνικών σχέσεων.
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία