Τι είναι η Νευροψυχολογία

Η νευροψυχολογία είναι η επιστήμη που μελετά τη σχέση ανάμεσα στη δομική και λειτουργική οργάνωση του κεντρικού νευρικού συστήματος. Στόχος της νευροψυχολογίας είναι η κατανόηση των γνωστικών και άλλων λειτουργιών στον άνθρωπο και του τρόπου με τον οποίο ρυθμίζουν την υγιή και την παθολογική συμπεριφορά. Εφαρμόζοντας μία πολύπλευρη προσέγγιση, η νευροψυχολογία συνδυάζει μεθόδους από πολλά επιστημονικά πεδία, όπως η κλινική ψυχολογία, η ψυχομετρία, η νευροανατομία, η νευροχειρουργική, η νευρολογία, η ψυχιατρική, κ.α. Σήμερα υπάρχουν πολλές επιμέρους εξειδικεύσεις, όπως η αναπτυξιακή, η γνωστική, η κλινική και η πειραματική νευροψυχολογία.

Ο Κλάδος Νευροψυχολογίας

Ο Κλάδος Νευροψυχολογίας συστάθηκε επίσημα το 2008. Στον Κλάδο συμμετέχουν νευροψυχολόγοι από την Ελλάδα και την Κύπρο οι οποίοι ασχολούνται διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά με το χώρο της νευροψυχολογίας. Τα μέλη του Κλάδου συνεδριάζουν μία φορά το χρόνο και οι συντονιστές εκλέγονται ανά διετία.

Συνέδριο των Κλάδων Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας της ΕΛΨΕ

Οι Κλάδοι Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας οργανώνουν από κοινού το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Γνωστικής Ψυχολογίας και το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Νευροψυχολογίας της ΕΛΨΕ στο Πανεπιστήμιο Πατρών, από την Παρασκευή 15 έως και την Κυριακή 17 Μαΐου 2020 

Για περισσότερες πληροφορίες σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου https://cogpsyneuropsy2020.events.upatras.gr

Οι στόχοι μας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

Αξιολόγηση και αντιμετώπιση νευροψυχολογικών διαταραχών, εντοπισμός ομάδων υψηλού κινδύνου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ

Εφαρμογή των γνώσεων της νευροψυχολογίας και των νευροεπιστημών γενικότερα στην εκπαιδευτική πράξη, με στόχο να γίνει η μάθηση πιο αποτελεσματική για όλους τους μαθητές.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Προαγωγή της νευροψυχολογικής γνώσης μέσα από την επιστημονική έρευνα, αλλά και εκδηλώσεις διάχυσης των ερευνητικών ευρημάτων, όπως παρουσιάσεις σε ημερίδες και συνέδρια, εργαστήρια, επιστημονικές δημοσιεύσεις.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Εκπαίδευση, επιμόρφωση και ευαισθητοποίση του γενικού κοινού σε θέματα που άπτονται της νευροψυχολογίας και εκδηλώσεις εκλαΐκευσης της επιστημονικής γνώσης.

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία