ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιατρίδης Τηλέμαχος

Διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
74100 Ρέθυμνο

Τηλέφωνο:

2831077200

Μπάκα Αφροδίτη

Διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ψυχολογίας
Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:

2310997345

Επικοινωνήστε μαζί μας

    Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία