ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Σύνδεσμοι

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛΨΕ)

H ΕΛΨΕ ιδρύθηκε το 1990. Σκοποί της είναι η προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας της ψυχολογίας, η διατήρηση και ανάπτυξη της επιστημονικής επικοινωνίας μεταξύ των ψυχολόγων που διδάσκουν και καλλιεργούν ερευνητικά την ψυχολογία στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και η υποστήριξη της επιστημονικής τους προόδου. Επίσης, η διάδοση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας στο ευρύ κοινό και η προαγωγή της ψυχικής υγείας του λαού γενικότερα. Τέλος, η δημιουργία και η σύσφιξη των μεταξύ των ψυχολόγων κοινωνικών σχέσεων.

European Health Psychological Society (EHPS)

The European Health Psychology Society (EHPS) is a professional organisation formed to promote empirical and theoretical research in and applications of health psychology within Europe as well as the interchange of information related to heath psychology with other associations throughout the world towards an international achievement of these aims.

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς (ΕΕΕΣ)

Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς (ΕΕΕΣ) ιδρύθηκε το 1974 και έγινε ο πρώτος φορέας που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies), ανέλαβε την οργάνωση δύο συνεδρίων της EABCT, το 1976 στις Σπέτσες και το 1994 στην Κέρκυρα και σήμερα έχει περίπου 140 μέλη από όλη τη χώρα.  Όπως συμβαίνει και με όλες τις χώρες – μέλη, η ΕΕΕΣ οργανώνει σε τοπικό επίπεδο επιστημονικές συναντήσεις, ομιλίες και σεμινάρια και προωθεί την έρευνα και την ενημέρωση σχετικά με τις γνωσιακές και συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις.  Το 1992, μέλη της Εταιρείας ίδρυσαν το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, τον πρώτο ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα για τη γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία στην Ελλάδα.  Οι δύο φορείς έχουν εκδώσει από κοινού μια σειρά από βιβλία με σχετικό περιεχόμενο.

Ελληνική Εταιρεία Ομαδικής Ανάλυσης & Οικογενειακής Θεραπείας (ΕΕΟΑ&ΟΘ)

Η Ελληνική Εταιρεία Ομαδικής Ανάλυσης & Οικογενειακής Θεραπείας (ΕΕΟΑ&ΟΘ) ιδρύθηκε το 1983. Ο κύριος σκοπός της Εταιρείας είναι η πλήρης και συστηματική εκπαίδευση στην  ομαδική ανάλυση και οικογενειακή θεραπεία επιστημόνων που προέρχονται από επαγγέλματα ψυχικής υγείας όπως: ψυχίατροι, ψυχολόγοι & κοινωνικοί λειτουργοί. Κατ’ εξαίρεσιν μπορεί να γίνουν δεκτοί και επιστήμονες από παρεμφερείς επαγγελματικούς χώρους, εφόσον κριθούν κατάλληλοι για μια τέτοια εκπαίδευση. Η Εταιρεία στοχεύει επίσης να συμβάλλει στο μέτρο των δυνάμεών της στην γενικότερη κοινωνική και επιστημονική πορεία της χώρας, προβάλλοντας επιστημονικές απόψεις και προτάσεις βασισμένες στην ιδιαίτερη επιστημονική γνώση των ψυχολογικών δυναμικών που ρυθμίζουν την πορεία κάθε μεγάλης ή μικρής κοινωνικής ομάδας.

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία