ΆΡΘΡΑ

Χρήσιμα άρθρα

Η ταυτότητα της Σ.Ψ στην Ελλάδα

Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2011). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Ελλάδα σήμερα. Hellenic Journal of Psychology, 8 (3), 266 – 288.
URL: http://www.pseve.org/journal/Articlesview.asp?key=146

Η Ταυτότητα της Σ.Ψ. διεθνώς

Στην Αυστραλία
Brown, J. &Corne, L. (2004). Counselling psychology in Australia, Counselling Psychology Quarterly, 7(3), 287 – 299
URL: http://dx.doi.org/10.1080/09515070412331317567

Στις Η.Π.Α
Munley, P.H., Duncan, L. E., Mcdonnell, K. A., & Sauer, E. M. (2004) . Counseling psychology in the United States of America, Counselling Psychology Quarterly, 17(3), 247 – 271.
URL: http://dx.doi.org/10.1080/09515070412331317602

Στον Καναδά
Lalande, V. M.(2004) . Counselling psychology: A Canadian perspective, Counselling Psychology Quarterly, 17(3), 273 — 286.
URL: http://dx.doi.org/10.1080/09515070412331317576

Στο Ηνωμένο Βασίλειο
Walsh, Y., Frankland, A., & Cross, M. (2004). Qualifying and working as a counselling psychologist in the United Kingdom,Counselling Psychology Quarterly, 17(3), 317 – 328.
URL: http://dx.doi.org/10.1080/09515070412331317585

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία