ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ & ΜΕΛΗ

Συντονιστές του Κλάδου (2019-2021)

Καλλιόπη Κουνενού
Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ
Τηλ: 210-2896932
Φαξ: 210-2823246
E-mail: kkounen@aspete.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παιδαγωγικό Τμήμα  ΑΣΠΑΙΤΕ,

Γνωστικό αντικείμενο: Συμβουλευτική Ψυχολογία, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Οικογένεια

Σπουδές

 • Διδακτορική διατριβή στην Κλινική/Συμβουλευτική Ψυχολογία, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος,
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) στην Ψυχολογία Υγείας στο Τμήμα Ψυχολογίας του City University, στο Λονδίνο.
 • Πτυχίο Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Επαγγελματική εμπειρία

 • 1997 -2006 Υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • 1999 – 2001 Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • 1998 – 2005 Επιστημονικός και Ερευνητικός Συνεργάτης του Διαβητολογικού Κέντρου του Π.Γ.Ν «Τζάνειο», Πειραιά
 • 1996 – 1998 Ψυχολόγος. Ψυχομετρική αξιολόγηση Συμβουλευομένων. Ελληνική Εταιρία Ομαδικής Ανάλυσης & Ψυχοθεραπείας
 • 1997      Ψυχολόγος. Ψυχομετρική αξιολόγηση καταρτιζόμενων & ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών τους. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.μ.Ε.Α. «Παναγιώτης Γαβαλάς».

Eρευνητικά ενδιαφέροντα

 • Οικογένεια, Σχέση γονέα-παιδιού
 • Ψυχοδυναμική προσέγγιση της οικογένειας
 • Σύγκρουση οικογένειας-εργασίας
 • Οικογένεια & Επαγγελματική Ανάπτυξη παιδιού-εφήβου
 • Προσωπικότητα & Επαγγελματική Ανάπτυξη παιδιού-εφήβου
 • Προσωπικότητα & ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 • Προσωπικότητα & διαμόρφωση ομάδων
 • Αυτοεκτίμηση & χρήση ουσιών
 • Αυτοεκτίμηση & επαγγελματική ανάπτυξη

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

 • Kounenou, K. (2014). Career indecisiveness and personality in Greek High school students. International Journal of Psychology & Counselling
 • Christopoulou, A., & Kounenou, K. (2012). General or Technical high school: parameters related to Greek students’ choice. US-China Education Review, 2, 199-205.
 • Koumoundourou, G., Tsaousis, I., & Kounenou, K. 2011). Parental influences on Greek adolescents career decision making difficulties: The mediating role of Core-Self Evaluations. Journal of Career Assessment, 19, 165-182.
 • Koumoundourou,G., Kounenou, K., Siavara, E. (2012). Core Self-Evaluations, Career Decision Self-Efficacy, and Vocational Identity among Greek Adolescents. Journal of Career Development, 39(3), 269-286 .
 • Kounenou, K., Koutra, Aik., Katsiadrami, A., & Diakogianis, G. (2011). An epedimiological study of university students’ mental health. Journal of College Student Development, 52 (4), 475-486.
 • Kounenou, K. (2011). The relationship between vocational school students’ career decision-making difficulties and family. Οικογένεια: Έρευνα και Κλινική Πράξη. Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 3, 333-347.
 • Tsamparli, A., & Kounenou, K.  (2004). The Greek family system when a child has diabetes mellitus type 1. Acta Paediatrica, 12(93), 1646-53
 • Kουνενού, K. (2010). Συμβουλευτική και θεραπεία οικογένειας. Μοντέλα παρέμβασης,  Νέοι Τύποι Οικογένειας, Οικογένεια & Εργασία. Αθήνα: Παπαζήση.

Φιλία Ίσαρη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Τηλ. 210-7277388
E-mail: issariph@psych.uoa.gr

Παλαιότεροι συντονιστές του κλάδου

ΔΙΑΣΤΗΜΑ   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ
1999 – 2001 Μ. Μαλικιώση-Λοΐζου & Δ. Σιδηροπούλου-Δημακάκου
2001 – 2003 Μ. Μαλικιώση-Λοΐζου & Δ. Σιδηροπούλου-Δημακάκου
2003 – 2005 Μ. Μαλικιώση-Λοΐζου & Δ. Σιδηροπούλου-Δημακάκου
2005 – 2007 Μ. Μαλικιώση-Λοΐζου & Α. Παπαστυλιανόυ
2007 – 2009 Μ. Μαλικιώση-Λοΐζου & Α. Παπαστυλιανόυ
2009 – 2011 Μ. Μαλικιώση-Λοΐζου & Α. Γιοβαζολιάς
2011 – 2019 Χ. Αθανασιάδου & K. Κουνενού

Μέλη

Αθανασιάδου Χριστίνα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Tμήμα Ψυχολογίας
Τηλ: 2310-997992
Φαξ: 2310-997384
E-mail: cathan@psy.auth.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Eπίκουρος καθηγήτρια
Tμήμα Ψυχολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
Γνωστικό αντικείμενο: «Συμβουλευτική Ψυχολογία: Σχολική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας»

Σπουδές

 • Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Ψυχολογίας (Τομέας Εξελικτικής & Σχολικής Ψυχολογίας), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική (M.Ed.), Πανεπιστήμιο του Χιούστον, Τέξας, Η.Π.Α.
 • Πτυχίο Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας – κατεύθυνση Ψυχολογία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 6ος/2011 – σήμερα, Επίκουρος καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 2006 – 6ος/2011, Λέκτορας, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 1998 – 2006, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γραφείο Διασύνδεσης, Σπουδών & Σταδιοδρομίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 1998, Ψυχολόγος (μερική απασχόληση), «Πρότυπα Εκπαιδευτήρια», Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο στη Θεσσαλονίκη
 • 1994 – 2000, Βοηθός έρευνας, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού
 • Προγράμματα και εφαρμογές συμβουλευτικής στην εκπαίδευση
 • Σχολικός και ηλεκτρονικός εκφοβισμός μεταξύ εφήβων
 • Συμβουλευτική γυναικών
 • Θέματα ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

 • Αθανασιάδου, Χ. (2011, υπό έκδοση). Η συμβουλευτική ψυχολογία στο σχολικό πλαίσιο. Hellenic Journal of Psychology, 8(3).
 • Αθανασιάδου, Χ., & Ψάλτη, Α. (2011). Γνώσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εκφοβισμό στο σχολείο. Hellenic Journal of Psychology.
 • Αθανασιάδου, Χ., & Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. (2010). Η διαμόρφωση των ταυτοτήτων φύλου: μια φεμινιστική προσέγγιση. Στο Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Χ. Αθανασιάδου & Α. Στογιαννίδου (Επ. Έκδ.), Συμβουλευτική με την οπτική του φύλου (σελ. 27-63). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Athanasiades, C., & Deliyanni-Kouimtzis, V. (2010). The experience of bullying in secondary school students. Psychology in the Schools, 47(4), 328-341.
 • Athanasiades, C. (2008). Towards an integrated identity in Counselling Psychology: Graduate, professional and academic experiences. Counselling Psychology Quarterly, 21(3), 237-245.
 • Αθανασιάδου, Χ., & Τάζογλου, Ε. (2010). Επαγγελματική συμβουλευτική με την οπτική του φύλου. Στο Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Χ. Αθανασιάδου & Α. Στογιαννίδου (Επ. Έκδ.), Συμβουλευτική με την οπτική του φύλου (σελ. 129-156). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Βασιλόπουλος Στέφανος
Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πάτρα 26110
Τηλ: 2610-969742
E-mail: stephanosv@upatras.gr, schesiodynamics.lab@upatras.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Επίκουρος Καθηγητής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σπουδές

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ψυχολογία του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Ph.D. in Psychology, Royal Holloway University of London, Department of Psychology, 2004)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Masters) στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία του Πανεπιστημίου του Σάσεξ, Αγγλία (M.Sc. in Developmental Psychology, University of Sussex, School of Cognitive and Computing Sciences, 2001)

Πτυχιούχος του Προγράμματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2003)

Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (1996)

Επαγγελματική εμπειρία

Eρευνητικά ενδιαφέροντα

Τα επιστημονικά και ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως σε θέματα σχολικής συμβουλευτικής και οδηγητικής, άγχους, επιθετικότητας και ντροπαλότητας σε παιδιά και νέους, επαγγελματικής εξουθένωσης στην εκπαίδευση και μη λεκτικής επικοινωνίας δασκάλου-μαθητή.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

 1. Vassilopoulos, S. P., Blackwell, S. E., Moberly, N. J., & Karahaliou, E. (2012). Comparing imagery and verbal instructions for the experimental modification of interpretation and judgmental bias in children. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 43, 594-601.
 2. Vassilopoulos, S. P., & Banerjee, R. (2010). Social interaction anxiety and the discounting of positive interpersonal events. Behavioural and Cognitive Psychotherapy,38, 597-609.
 3. Vassilopoulos, S. P., Banerjee, R. & Prantzalou C. (2009). Experimental modification of interpretation bias in socially anxious children: Changes in interpretation, anticipated interpersonal anxiety, and social anxiety symptoms. Behaviour Research and Therapy, 47, 1085-1089.
 4. Vassilopoulos, S. P., & Kosmopoulos, A. V. (2009). Education as relationship between persons. The Person-Centered Journal, 16, 36-57.
 5. Vassilopoulos, S. P., & Watkins, E. (2009). Adaptive and maladaptive self focus: A pilot extension study with individuals high and low in fear of negative evaluation. Behavior Therapy, 40, 181-189.
 6. Βασιλόπουλος, Σ. Φ. (2009). Ντροπαλότητα και κοινωνικό άγχος σε μαθητές του δημοτικού: Συχνότητα εμφάνισης και ένα νέο ερωτηματολόγιο μέτρησης του παιδικού προσδοκητικού άγχους. Ψυχολογία, 16, 44-59.

Γιοβαζολιάς Άκης
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο 74100
Τηλ: 28310-77520
E-mail: giovazolias@psy.soc.uoc.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Επίκουρος Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας
Tμήμα Ψυχολογίας
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σπουδές

 • 1996: Πτυχίο Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 1997: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc) στην Συμβουλευτική Ψυχολογία, Manchester Metropolitan University, UK
 • 2000: Διδακτορικό (PsychD) στην Συμβουλευτική Ψυχολογία, University of Surrey, UK

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 2002-2003: Διδάσκων Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής του Εφήβου (Π.Δ. 407/80), Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • 2002-2003: Επιστημονικός Συνεργάτης Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικών και Τεχνολογικών Επιστημών, πρώην ΣΕΛΕΤΕ)
 • 2002-2005: Διδάσκων Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (Π.Δ. 407/80), Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης2004: Διδάσκων Συμβουλευτικής Γονέων και Παιδιών (Π.Δ. 407/80), Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • 2005-2010: Λέκτορας Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • 2010-σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Συμβουλευτική φοιτητών, διατροφικές διαταραχές, θυματοποίηση/σχολικός εκφοβισμός (bullying) και ψυχολογικές επιπτώσεις σε παιδιά και ενήλικες, γονικότητα και ψυχοκοινωνική προσαρμογή παιδιών και ενηλίκων.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

 • Giovazolias, T. Kourkoutas, H., Mitsopoulou, E., & Georgiadi, M. (2010). The relationship between perceived school climate and the prevalence of bullying behaviour in Greek schools: Implications for preventive inclusive strategies. Procedia-Behavioural and Social Sciences Journal, 5, 2208 – 2215
 • Koskina, N. & Giovazolias, T. (2010). The effect of attachment insecurity in the development of eating disturbances across gender: The role of body dissatisfaction. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 144 (5), 1–23
 • Giovazolias, T., Leontopoulou, S., & Triliva, S. (2010). Assessment of Greek University Students’ Counselling Needs and Attitudes: An Exploratory Study. International Journal for the Advancement of Counselling, 32 (2), 101-116
 • Γιοβαζολιάς, Θ., Κουρκούτας, Η., & Μητσοπούλου, Ε. (2009). Σχολικός Εκφοβισμός, Θυματοποίηση και Τύποι Διαπαιδαγώγησης του Πατέρα: Ψυχοπαιδαγωγικές και Συμβουλευτικές Παρεμβάσεις. Στο Μ. Μαλικιώση & Α. Παπαστυλιανού (επιμ). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στους Άντρες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
 • Giovazolias, T. (2005). Counselling Psychology and the Integration of Theory, Research and Practice: A Personal Account. Counselling Psychology Quarterly, 18 (2), 161-168

Καλαντζή-Αζίζι Αναστασία
Τομέας Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιλίσια, Αθήνα, 15784
Τηλ: 210 7277524, 210 3840129 (Ινστιτούτο)
Φαξ: 210 7277533, 2103840803 (Ινστιτούτο)
E-mail: kalantzi@psych.uoa.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Ειδικότητα: Κλινική Ψυχολόγος/ Ψυχοθεραπεύτρια γνωσιακής / συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης

Φορέας Εργασίας: Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας στο Ε.Κ.Π.Α.

Σπουδές:
ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
1958-1964, Γερμανική Σχολή Αθηνών, Ελληνικό Απολυτήριο και Γερμανικό Απολυτήριο (Abitur).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
1964-1968, Σπουδές Ψυχολογίας, Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου της Βιέννης με βασικό κλάδο σπουδών (Hauptfach) Ψυχολογία και δεύτερο κλάδο σπουδών (Nebenfach) Ανθρωπολογία
1968-1972, υποψήφια διδάκτωρ Ψυχολογίας με θέμα διατριβής «Zum
Problem des Kindes in Krankenhaus» («Τo πρόβλημα του παιδιού στο νοσοκομείο»).
1974-1976, Ειδίκευση στην Ψυχοθεραπεία της Συμπεριφοράς (Verhaltenstherapie) στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου της Βιέννης, ως κρατική υπότροφος.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Ψυχολογική Συμβουλευτική φοιτητών, Γνωσιακή- συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων (ειδικότερα: Διαταραχές Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα – ΔΕΠ/±V, Εφαρμογή και ποιοτική αξιολόγησης παρεμβατικών προγραμμάτων π.χ. διαχείριση του στρες, βελτίωση της αυτό-αποτελεσματικότητας κ.ά., εποπτεία κ.ά.), στάθμιση ψυχολογικών δοκιμασιών (σχετικά με την ΔΕΠ/±V, ιδιοσυγκρασία κ.ά.).

Καραδήμας Ευάγγελος
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο 74100
Τηλ. 28310 77532
E-mail: karademas@psy.soc.uoc.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Ευάγγελος Καραδήμας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Έλαβε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1999. Η διατριβή του αναφερόταν στις αρνητικές συνέπειες του στρες στην υγεία, καθώς και στις ενδιάμεσες γνωστικές μεταβλητές. Εργάστηκε για δύο περίπου χρόνια στο Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνος του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Αλίμου. Ως το 2004 δίδαξε μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στον Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2004 υπηρετεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης διδάσκοντας Κλινική Ψυχολογία της Υγείας, τώρα ως Αναπλ. Καθηγητής. Είναι μέλος επιστημονικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, του American Psychological Association (Division 38 – Health Psychology), και της European Health Psychology Society.

Έχει δημοσιεύσει περί τα 70 άρθρα και κεφάλαια σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Έχει εκδώσει ένα βιβλίο και είναι επιμελητής έκδοσης σε τέσσερα άλλα. Τέλος, έχει συμμετάσχει με πάνω από 120 παρουσιάσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν τη σχέση μεταξύ στρες και υγείας, τις διεργασίες αυτο-ρύθμισης που σχετίζονται με την ασθένεια, την προσαρμογή χρόνιων ασθενών, καθώς και την ποιότητα ζωής και την ευεξία.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις
Karademas, E.C. (2009). Counselling Psychology in Medical Settings: The Promising Role of Counselling Health Psychology. The European Journal of Counselling Psychology, 1, 18-37.

Karademas, E.C., Tsagaraki, A., & Lambrou, N. (2009). Illness Acceptance, Hospitalization Stress and Subjective Health in a Sample of Chronic Patients Admitted to Hospital. Journal of Health Psychology, 14, 1243-1250.

Karademas, E.C., Zarogiannos, A., & Karamvakalis, N. (2010). Cardiac Patient – Spouse Dissimilarities in Illness Perception: Associations with Patient Self-rated Health and Coping Strategies. Psychology and Health, 25, 451-463.

Karademas, E.C., Kynigopoulou, E., Agathangelou, E., & Anestis, D. (in press). The Relation of Illness Representations to the ‘End-stage’ Appraisal of Outcomes Through Health Status, and the Moderating Role of Optimism. Psychology and Health.

Καραδήμας, Ε.Χ. (2008). Πολιτισμός και υγεία: Σύγχρονες προσεγγίσεις σε μια διαρκή σχέση. Ψυχολογία, 15, 16-31.

Καραδήμας, Ε.Χ., Ζαρογιάννος, Α., Στραβοδήμος, Κ., Γυφτόπουλος, Α., & Κωνσταντινίδης, Κ. (2010). Η προσαρμογή της Κλίμακας Αντιμετώπισης Βλαβών και Προβλημάτων Υγείας σε δείγμα ελλήνων ασθενών: Ζητήματα εγκυρότητας. Hellenic Journal of Psychology, 7, 159-179.

Καραδήμας, Ε.Χ. (2009). Η Ψυχολογία της Υγείας και η σχέση της με την Κλινική Ψυχολογία. Στο Α. Καλαντζή-Αζίζι & Ε.Χ. Καραδήμας (Επιμ. Έκδ.), Η σχέση της Κλινικής Ψυχολογίας με τους εφαρμοσμένους κλάδους της Ψυχολογίας και την Ψυχοθεραπεία (σελ. 33-47). Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.

Καραδήμας, Ε.Χ., & Πασχάλη, Α. (2009). Άνδρες και Σωματική Υγεία: Ψυχοκοινωνικοί Παράμετροι και Συμβουλευτική Παρέμβαση. Στο Μ. Μαλικιώση & Α. Παπαστυλιανού (Επιμ. Έκδ.), Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στους άνδρες (σελ. 51-69). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Καραδήμας, Ε.Χ. (in press). Από τη θεραπεία της συμπεριφοράς στη γνωσιακή θεραπεία της συμπεριφοράς και παραπέρα: Μια συνοπτική ιστορία της ανάπτυξης ενός ρεύματος σκέψης και παρέμβασης. Στο Γ. Ευσταθίου & Ι. Μαλλογιάννης (Επιμ. Έκδ.), Γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία σωματόμορφων διαταραχών. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.

Κίσσας Γεώργιος
Θεμιστοκλέους 3, Χολαργός, 155 62
Τηλ: 210 6546832
E-mail: ioarizou@gs.uoa.gr

Λεονταρή Αγγελική
Ειρήνης 89, Αγία Παρασκευή, 15342, Αθήνα
Τηλ: 210-6013842
Κινητό: 6977-637000
Βόλος: 2421-0-74744
Ε-mail: leontari@ece.uth.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Ειδικότητα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Ψυχολογία»

Φορέας εργασίας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Σπουδές:

 • B.A. στην ψυχολογία, University of South Africa.
 • B.A. Honours στη Συμβουλευτική Ψυχολογία, University of South Africa.
 • Diploma στην Ψυχολογία του Παιδιού και την Προσχολική Αγωγή, London University, Institute of Education.
 • Master στην Ψυχολογία του Παιδιού, London University, Institute of Education.
 • Διαδακτορικό, London University, Institute of Education.
 • Diploma στη Συμβουλευτική Ψυχολογία από το Central School of Counselling and Therapy του Λονδίνου.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
(α) αυτοαντίληψη-αυτοεκτίμηση
(β) η μελέτη των κινήτρων στο χώρο της εκπαίδευσης και ειδικά η μελέτη των στόχων μάθησης και της αυτο-υπονόμευσης
(γ) θέματα πένθους και απώλειας στην παιδική ηλικία, και
(δ) οι επιδράσεις της προσκόλλησης στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και στη διαμόρφωση διαπροσωπικών σχέσεων στην ενήλικη ζωή.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις:
Leondari, A. & Gialamas, V. (2002). Implicit theories, goal orientations and perceived competence: Impact on students’ achievement behaviour. Psychology in the Schools, 39(3), 279-291.
Leondari, A. & Kiosseoglou, G. (2002). Parental psychological control and attachment in late adolescents and young adults. Psychological Reports, 90, 1015-1030.
Λεονταρή Α. (2006). Παιδιά και πένθος. Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 4, 283-299.
Leondari, A. & Gonida E. (Υπό δημοσίευση). Predicting academic self-handicapping in different age groups:
The role of personal achievement goals and social goals. British Journal of Educational Psychology.

Μαλικιώση-Λοϊζου Μαρία
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τ.Ε.Α.Π.Η., Ναυαρίνου 13α, 10680 Αθήνα
Τηλ: 210-3688533
Φαξ: 210-3688507
E-mail: mmalik@ecd.uoa.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Ψυχολόγος, καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σπουδές

Σπούδασε Ψυχολογία (B.A.), Κοινωνική Ψυχολογία (M.A.),και είναι Διδάκτορας της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Πολιτείας Maine των (ΗΠΑ).

Ξένες γλώσσες

Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά

Επαγγελματική εμπειρία

Επί σειρά ετών εργάστηκε στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
1983-1985: Συνεργασία με το laboratiore de psychologie sociale – groupe de recherche du Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.) Université Paris VII, στη Γαλλία.
1984: Συνεργάστηκε με το International Institute for Educational Planning τηςUnesco στο Παρίσι.
Από το 1987 διδάσκει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα των ΑΕΙ της χώρας και συμμετέχει σε πανελλαδικές και διεθνείς έρευνες.
Από το 2009: Διευθύνει το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία»

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Γηγενή και παγκόσμια στοιχεία στην συμβουλευτική εκπαίδευση και θεραπεία σε ποικίλους πληθυσμούς
 • Προσωπικότητα
 • Διαπροσωπική επικοινωνία και αλληλεπίδραση
 • Πολυπολιτισμικά ζητήματα

Δημοσιεύσεις

 • Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2003). Μια κριτική ματιά στην ενσυναίσθηση. Ψυχολογία. 10, 2 & 3, 295-309.
 • Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2008) Η πολυπολιτισμική διάσταση της ενσυναίσθησης. Ψυχολογία, 15,1, 1-15. (2008).
 • Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2011). Η συμβουλευτική ψυχολογία στην εκπαίδευση. Αναθεωρημένη έκδοση. Αθήνα: Πεδίο.
 • Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2011). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Ελλάδα σήμερα. Hellenic Journal of Psychology, 8, (3) 266-288.
 • Leong, F.T.L., Leach, M. M., & Malikiosi-Loizos, M. (2011). Internationalizing the field of Counseling Psychology.(pp. 201-223) In F.T.L. Leong, W. Pickren, M.M. Leach & A.Marsella, (Eds.) Internationalizing the psychology curriculum in the United States:NJ: Springer Publications.
 • Malikiosi-Loizos, M. & Ivey, A. E. (2012) Counseling in Greece. Journal of Counseling & Development, 90, 113-118.
 • Μαλικιώση – Λοΐζου, Μ. (2012) Συμβουλευτική Ψυχολογία.
  Αναθεωρημένη Έκδοση. Αθήνα: Πεδίο.

Πασχάλη Τώνια
Λ. Κηφισίας 92, Αμπελόκηποι, Αθήνα 11526
Τηλ. 210-6922865
Κιν. 6973-370748
E-mail: ToniaPaschali@netscape.net

Βιογραφικό σημείωμα

Λέκτορας Ψυχολογίας της Υγείας

ΤΟΜΕΑΣ: Ψυχικής Υγείας και Επιστημών της Συμπεριφοράς,
Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σπουδές

 • Βασικό Πτυχίο Ψυχολογίας αντιστοιχισμένο και αναγνωρισμένο από ΔΙΚΑΤΣΑ, αριθ. Απόφασης 25Ψ/26/94. Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 • M.Sc., Ιατρική Ψυχολογία, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Surrey, Αγγλία.
 • M.Phil., Ψυχολογία της Υγείας, Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Surrey, Αγγλία.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα: Doctor of Philosophy – στην Ψυχολογία της Υγείας. Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Post-Doctoral Scientist, (Μετά-Διδακτορική Ερευνήτρια, 2001-2003), Seattle, WA, ΗΠΑ.

Επαγγελματική εμπειρία

 • Ερευνητική Επιστήμων, Huffington Center on Aging Baylor College of Medicine Houston, Texas, ΗΠΑ, (1999-2001).
 • Ερευνητική Επιστήμων, Τμήμα Συμπεριφορικής Ιατρικής (Behavioral Medicine Research Center). Baylor College of Medicine Houston, Texas, ΗΠΑ, (1999-2001).
 • Μεταδιδακτορική Επιστήμωνν (Post-Doctoral Scientist). Βιοτεχνολογική Εταιρεία Primal Inc. Seattle, W.A., ΗΠΑ, (2001-2003).
 • Ανάθεση Διδασκαλίας (Π.Δ.. 407/80). Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, (2004 – 2007)
 • Επιστημονικός Συνεργάτης. Τμήμα Εργοθεραπείας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας (2006-2007).
 • Ανάθεση Διδασκαλίας (Π.Δ.. 407/80) . Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Πανεπιστήμιο Πατρών (2006-2009).
 • Διδάσκουσα, πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προαγωγή κι Αγωγή Υγείας», Ιατρική Σχολή- Ε.Κ.Π.Α. (2004).
 • Διδάσκουσα, πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας», Ιατρική Σχολή- Ε.Κ.Π.Α (2009-2012).
 • Διδάσκουσα, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία» Ε.Κ.Π.Α (2009 &2012).
 • Ανάθεση Διδασκαλίας (Π.Δ.. 407/80). Τμήμα Νοσηλευτικής, Ε.Κ.Π.Α (2006-2011).
 • Λέκτορας Ψυχολογία της Υγείας : Τμήμα, Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ (2012)

Eρευνητικά ενδιαφέροντα

 • Ψυχολογία της Υγείας
 • Γονίδια και συμπεριφορά
 • Στρες και η επίδραση του σε χρόνια πάσχοντες
 • Θεραπευτικές παρεμβάσεις σε χρόνια πάσχοντες
 • Ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα χρόνιων πασχόντων και νοσηλευτικού προσωπικού.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

 • Paschali AA, Mitsopoulou E, Tsaggarakis V, Karademas EC (2012). Changes in Health Perceptions after Exposure to Human Suffering: Using Discrete Emotions to Understand Underlying Processes. PLoS ONE 7(4): e35854. doi:10.1371/journal.pone.0035854, 1-8.
 • Stathopoulou H., Paschali A., Karanikola M., Poulios A., Grozou A., Katopodi A. & Tountas Y. (2011). Self-management of type 2 diabetes: self-efficacy beliefs and self –care behaviors. Psychology and Health. Vol. 26, Supplement 2, September, 73–253.
 • Κοκκώση Μ., Κουλιεράκης, Γ., Πασχάλη, Α., & Ρότσικα, Κ., (2010). (Επιμ. Έκδ.) «Κλινική Ψυχολογία & Ψυχολογία της Υγείας: Έρευνα και Πρακτική». Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
 • Καραδήμας, Ε.Χ., & Πασχάλη, Α. (2009). Άνδρες και Σωματική Υγεία: Ψυχοκοινωνικοί Παράμετροι και Συμβουλευτική Παρέμβαση. Στο Μ. Μαλικιώση & Α. Παπαστυλιανού (Επιμ. Έκδ.), Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στους άνδρες (σελ. 51-69). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Paschali, A. & Tsitsas, G. (2009). Stress and Life Satisfaction among University Students-A Pilot Study. Annals of General Psychiatry 2010, 9(Suppl 1):S96
 • Paschali, A., Goodrick, K., Kalantzi, A., Papadatou & Balasubramanyam, A. (2005). Accelerometric feedback promotes exercise in adults with Type 2 diabetes:a pilot study. Perceptual Motor Skills, 100, 61-68.

Στογιαννίδου Αριάδνη (Αριάνα)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ψυχολογίας, 54124 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310-997347
E-mail: ariadni@psy.auth.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Ειδικότητα: Κλινική & Σχολική Ψυχολόγος

Γνωστικό αντικείμενο θέσης: Διαγνωστικές Μέθοδοι και Συμβουλευτική

Φορέας Εργασίας: Τμήμα Ψυχολογίας, Τομέας Εξελικτικής και σχολικής Ψυχολογίας, Α.Π.Θ

Σπουδές:
Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. (Τμήμα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας)
Master of Arts Hofstra University, New York
Doctor of Philosophy ( Clinical and School Psychology) Hofstra University, New York, Η.Π.Α

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Περιλαμβάνουν τις μεθόδους αξιολόγησης της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικότητας και το σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης στο σχολικό πλαίσιο.

Τάνταρος Σπυρίδων
Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 15784, Αθήνα
Tηλ: +30 210 7277515
Φαξ: +30 210 7277534
E-mail: sgtan@psych.uoa.gr

Τζινιέρη Μαρία
Βασ. Σοφίας 72-74, 11528, Αθήνα
Τηλ: 210-7289121
E-mail: margkok@med.uoa.gr

Χατζηχρήστου Χρυσή
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιόπολη, 157 84 Ιλίσια
Τηλ.: 2107277528
Φαξ: 2107277534
E-mail: hatzichr@psych.uoa.gr

Βιογραφικό σημείωμα

Ειδικότητα: Κλινική Ψυχολόγος

Φορέας Εργασίας: Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών- Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Σπουδές:
Ph.D Cornell University, New York, U.S.A.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Ποιότητα Ζωής σε κλινικούς και υγιείς πληθυσμούς
Προαγωγή Ψυχικής Υγείας
Ψυχοπαθολογία σε Διαταραχές Προσωπικότητας

Ψάλτη Αναστασία
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 574 00, Σίνδος
Τηλ.: 2310013488 (γραφείο), 2310840042 (σπίτι), 6947992097 (κινητό)
Ε-mail: psalti@bc.teithe.gr, psalti@psy.auth.grpsalti.anastasia@gmail.com

Βιογραφικό σημείωμα

Αναπληρώτρια καθηγήτρια

Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Γνωστικό αντικείμενο: Ψυχολογία

Σπουδές

Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Ψυχολογίας (Τομέας Εξελικτικής & Σχολικής Ψυχολογίας), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Πιστοποιητικό Ανώτατων Μεταπτυχιακών Σπουδών (C.A.G.S.) στη Σχολική Ψυχολογία, Τμήμα Συμβουλευτικής, Επανένταξης και Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Northeastern, Βοστόνη, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ.

Μάστερ Παιδαγωγικής (M.Ed.) στη Συμβουλευτική Σχολικής Προσαρμογής, Τμήμα Συμβουλευτικής, Επανένταξης και Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Northeastern της Βοστόνη, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ.

Πτυχίο Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας – κατεύθυνση Ψυχολογία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Επαγγελματική εμπειρία

5ος/2010 – σήμερα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

3ος/2004 – 5ος/2010, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

1994 – 2001 & 2003-2004, Σχολική Ψυχολόγος- Ελεύθερος Επαγγελματίας με ατομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη.

1995 – 2004, Ερευνήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1994-1999, Σύμβουλος- Σχολική Ψυχολόγος (μερική απασχόληση), Διεθνές Σχολείο Pinewood (Νηπιαγωγείο – Λύκειο) στη Θεσσαλονίκη

Eρευνητικά ενδιαφέροντα

Θέματα διαπολιτισμικής σχολικής ψυχολογίας, εφαρμογές συμβουλευτικής στην εκπαίδευση, σχολικός και ηλεκτρονικός εκφοβισμός, θέματα σχολικής ψυχολογίας στην προσχολική ηλικία.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

Αθανασιάδου, Χ., & Ψάλτη, Α. (υπό έκδοση). Συμβουλευτική παιδιών/εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες. Στο: E-M. Κοσμίδου και Μ. Κωνσταντίνου (Επιμ.), Νευροψυχολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών. Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.

Αθανασιάδου, Χ., & Ψάλτη, Α. (2011). Γνώσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εκφοβισμό στο σχολείο. Hellenic Journal of Psychology, 8, 66-95.

Sygkollitou, E., Psalti, A., & Kapatzia, A. (2010). Cyberbullying among Greek adolescents. In: J.A. Mora-Merchán and T. Jäger (Eds.), Cyberbullying – A Cross-National Comparison (pp. 101-113). Landau, Germany: Verlag Empirische Pädagogik.

Ψάλτη, Α. & Κωνσταντίνου, Κ. (2007). Το φαινόμενο του εκφοβισμού στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Η επίδραση φύλου και εθνο-πολιτισμικής προέλευσης. Ψυχολογία, 14(4), 329-345.

Psalti, A. (2007). Training Greek teachers in cultural awareness: A pilot teacher-training programme. Implications for the practice of school psychology. School Psychology International, 28(2), 148-162.

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία