ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόσφατα Άρθρα

Αναγνωστόπουλος Φώτης

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

1) Anagnostopoulos F., Kolokotroni Ph., Spanea E., Chryssochoou M. (2006) The mini- mental adjustment to cancer scale: Construct validation with a Greek sample of breast cancer patients. Psycho- Oncology, 15: 79- 89.

2) Anagnostopoulos F., Spanea E. (2005) Assessing illness representations of breast cancer: A comparison of patients with healthy and benign controls. Journal of Psychosomatic Research, 58: 327- 334.

3) Βλαβιανού  Μ., Αναγνωστόπουλος Φ., Καρυδά Ε., Καλαντζή Α. (2005)  Παράγοντες πρόβλεψης της προληπτικής συμπεριφοράς υγιών γυναικών σχετικά με τον καρκίνο του μαστού. Ψυχολογία, 12 (4): 489 – 505.

4) Anagnostopoulos F., Niakas D., Pappa E. (2005) Construct validation of  the Greek SF-36 Health Survey. Quality of Life Research, 14: 1959- 1965.

5) Σπανέα Ε., Αναγνωστόπουλος  Φ., Καλαντζή Α., Σκάρλος Δ. (2005) Ψυχοκοινωνική προσαρμογή ασθενών με καρκίνο του μαστού: Ένα δομικό μοντέλο. Hellenic Journal of Psychology, 2 (2): 159- 182.

Κάκουρος Ευθύμιος

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Maniadaki, K., Sonuga-Barke, E., Kakouros, E., & Karaba, R. (under publication). Parental beliefs about the nature of AD/HD behaviours and their relationship to referral intentions in preschool children. Child: Care, Health and Development.

Maniadaki, K., Sonuga-Barke, E., & Kakouros, E. (under publication, available on the Journal’s site). Adults’s self-efficacy beliefs and referral attitudes for boys and girls with AD/HD. European Child and Adolescent Psychiatry.

Maniadaki, K., Sonuga-Barke, E., Kakouros, E., & Karaba, R. (under publication). AD/HD symptoms and conduct problems: Similarities and differences in maternal perceptions. Journal of Child and Family Studies, 15 (3).

Maniadaki, K., Sonuga-Barke, E., & Kakouros, E. (2005). Parents’ causal attributions about Attention Deficit / Hyperactivity Disorder: the effect of child and parent sex. Child: Care, Health and Development, 31 (3), 331-340.

Kakouros, E., Maniadaki, K., & Karaba, R. (2005). The relationship between Attention Deficit / Hyperactivity Disorder and aggressive behaviour in preschool boys and girls. Early Child Development and Care, 175 (3), 203-214.

Κάκουρος, Ε., Μανιαδάκη, Κ., & Καπνίση Ε. (2005). Παιδική παχυσαρκία και η σχέση της με τις γονεϊκές αντιλήψεις και τις διατροφικές συνήθειες. Παιδιατρική, 68 (1), 45-52.

Maniadaki, K., Sonuga-Barke, E., Kakouros, E., & Karaba, R. (2005). Maternal emotions and self-efficacy beliefs in relation to boys and girls with AD/HD. Child Psychiatry and Human Development, 35 (3), 245-263.

Kakouros, E., Maniadaki, K., & Papaeliou, Ch. (2004). How Greek teachers perceive school functioning of pupils with ADHD. Emotional and Behavioural Difficulties, 9 (1), 41-53.

Καραδήμας Ευάγγελος

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Καραδήμας, Ε.Χ. (2005). Ψυχολογία της υγείας. Θεωρία και κλινική πράξη. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Karademas, E.C. (in press). Self-efficacy, social support and well-being: The mediating role of optimism. Personality and Individual Differences.

Καραδήμας, Ε. Χ. (2005). Κατάθλιψη, άγχος, θυμός/ εχθρικότητα και σωματική υγεία και οι πιθανοί ενδιάμεσοι μηχανισμοί. Ψυχολογία, 12, 404-428.

 Καραδήμας, Ε.Χ. (2005). Προσδοκίες αυτο-αποτελεσματικότητας και καταθλιπτικά συμπτώματα: Άμεσες και έμμεσες σχέσεις. Ψυχολογία, 12, 368-380. 

Καλαντζή-Αζίζι, Α., & Καραδήμας, Ε.Χ. (2005). Ερμηνευτικά μοντέλα της μετατραυματικής διαταραχής άγχους. Η γνωσιακή – συμπεριφοριστική προσέγγιση. Ψυχιατρική, 16, 137-153.

Karademas, E.C., Kalantzi-Azizi, A., & Efstathiou, G. (2005). Examinations, performance expectations, cognitive appraisal, and psychological health in Greek university students. In G. Rott, G. Figueiredo Dias & J.P. Broonen (Eds.), Cognition, Motivation, and Emotion: Dynamics in the Academic Environment. Fedora Psyche Conference in Lisbon, 2002 (pp. 172-181). Louvain-La-Neuve: FEDORA.

 Karademas, E.C., & Kalantzi-Azizi, A. (2005). Promoting university students’ quality of life. In the Proceedings of the Fedora-Psyche Conference in Groningen, The Netherlands, Internationalisation within Higher Education in an expanding Europe: New developments in psychological counselling (pp. 109-118). Groningen: FEDORA-PSYCHE.

 Καραδήμας, Ε.Χ. (Επιμ. Τεύχους) (2005). Στρες και υγεία. Νέα Υγεία, 47, 3-8.

Μανιαδάκη Κατερίνα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Maniadaki, K., Sonuga-Barke, E., Kakouros, E., & Karaba, R. (under publication). Parental beliefs about the nature of AD/HD behaviours and their relationship to referral intentions in preschool children. Child: Care, Health and Development.

Maniadaki, K., Sonuga-Barke, E., & Kakouros, E. (under publication, available on the Journal’s site). Adults’s self-efficacy beliefs and referral attitudes for boys and girls with AD/HD. European Child and Adolescent Psychiatry.

Maniadaki, K., Sonuga-Barke, E., Kakouros, E., & Karaba, R. (under publication). AD/HD symptoms and conduct problems: Similarities and differences in maternal perceptions. Journal of Child and Family Studies, 15 (3).

Maniadaki, K., Sonuga-Barke, E., & Kakouros, E. (2005). Parents’ causal attributions about Attention Deficit / Hyperactivity Disorder: the effect of child and parent sex. Child: Care, Health and Development, 31 (3), 331-340.

Kakouros, E., Maniadaki, K., & Karaba, R. (2005). The relationship between Attention Deficit / Hyperactivity Disorder and aggressive behaviour in preschool boys and girls. Early Child Development and Care, 175 (3), 203-214.

Κάκουρος, Ε., Μανιαδάκη, Κ., & Καπνίση Ε. (2005). Παιδική παχυσαρκία και η σχέση της με τις γονεϊκές αντιλήψεις και τις διατροφικές συνήθειες. Παιδιατρική, 68 (1), 45-52.

Maniadaki, K., Sonuga-Barke, E., Kakouros, E., & Karaba, R. (2005). Maternal emotions and self-efficacy beliefs in relation to boys and girls with AD/HD. Child Psychiatry and Human Development, 35 (3), 245-263.

Kakouros, E., Maniadaki, K., & Papaeliou, Ch. (2004). How Greek teachers perceive school functioning of pupils with ADHD. Emotional and Behavioural Difficulties, 9 (1), 41-53.

Πασχάλη Τώνια

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Paschali, A., Goodrick, K., Kalantzi, A., Papadatou, and Balasubramanyam, A. (2005) Accelerometric feedback promotes exercise in adults with Type 2 diabetes: a pilot study. Perceptual Motor Skills, 100, 61-68.

Πασχάλη, Α. (2005) Σημαντικότητα των Τεχνικών Χαλάρωσης σαν Μέσο Καταπολέμησης του Στρες  σε Ασθενείς που Πάσχουν από Χρόνιες Ασθένειες. Νέα Υγεία, 47,  6-7.

Paschali, A. (2005) Health Psychology at the University of Athens, Greece. European Health Psychology Society, News Letter, 12.

Πασχάλη, Α. (2005) Διαχείριση της Παχυσαρκίας. Θέματα Ψυχοπαθολογίας και Κλινικής Ψυχολογίας, Εκδ. Ατραπός. (Υπό-Δημοσίευση).

Paschali, A. (2006) (in press) Obesity and Non Insulin-Dependent Type II Diabetes Mellitus. Health Psychology.

Ρούσση Παγώνα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Roussi, P., Krikeli, V., Hatzidimitriou, C., Koutri, I. (in press) Patterns of Coping, Flexibility in Coping and Psychological Distress in Women Diagnosed with Breast Cancer. Cognitive Therapy and Research.

Roussi, P., Rapti, F., & Kiosseoglou, G. (in press) Coping Differences Between an Urban and a Rural Sample. Anxiety, Stress, and Coping

Ρούσση, Π., & Κούτρη, Ι. (υπό δημοσίευση). Ικανότητα Διάκρισης και Προσαρμογή σε Σοβαρά Προβλήματα Υγείας: Νέα Θεώρηση των Δεδομένων. Ψυχολογία.

Miller, S.M., Roussi, P., Rodoletz, M., Daly, M., Sherman, K.A., Diefenbach, M., & Godwin, A. (in press) Facilitating Preventive Behaviors among Women Undergoing BRCA1/2 Testing. Health Education and Behavior .

Miller, S.M., Fleisher, L., Roussi, P., Buzaglo, J.S., Schnoll, R., Slater, E., Raysor, S., Popa-Mabe, M. (2005) Facilitating informed decision making about breast cancer risk and genetic counseling among women calling the NCI’s cancer information service. Journal of Health Communication, 10 , 119-136.

Roussi, P., & Miller, S.M. (2005) Genetic testing for breast and ovarian cancer: A Review of Psychological and Behavioral Outcomes. Hellenic Journal of Psychology, 2, 135-158.

Χαρίλα Ντιάνα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

1) Χαρίλα, Ν. (2005) Ο ρόλος του κλινικού ψυχολόγου σε υπηρεσίες ψυχολογικής συμβουλευτικής φοιτητών: Το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕψυΣυΦοι) Τετράδια Ψυχιατρικής,  91, 119-128.

Ζαφειροπούλου Μαρία

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Zafiropoulou, M. & Karba-Schina, Ch. (2005). Applying cognitive-behavioral intervention in Greek mainstream school settings: the case of learning difficulties. Learning Disabilities: A Contemporary Journαl, 3 (2), 29-48.  Papadopoulou, Μ.Τ., &

Zafiropoulou, M. (2005). Comparison of reading errors made by first grade Greek students and English-speaking students with reading problems”. Australian Journal of Learning Disabilities,10 (1),25-33.

 Zafiropoulou, M. & Μati-Zissi, H. (2004). Effects of a cognitive-behavioral intervention program on students with special reading disabilities. Perceptual and Motor Skills, 98, 587-593.  

Solomonidou Ch., Garagouni-Areou F. & Zafiropoulou M. (2004). Information and Communication Technologies (ICT) and pupils with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) symptoms: does the software and the instruction method affect their behavior? Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 13 (2) 109-128.

 Argyrakouli, E. & Zafiropoulou, M. (2003). Self-esteem of Greek mothers of children   with mental disabilities. International Journal of Disability, Development and Education, 50, 2, 181-195.

Καλαντζή-Αζίζι Αναστασία

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Καλαντζή- Αζίζι, Α., Κ. Αγγελή, Γ. Ευσταθίου (2005) Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/ Υ-ΙV (Στάθμιση της ADHD Rating Scale -IV των G. J. Du Paul, T. J. Power, A.D. Anastopoulos & R. Reid), Αθήνα Ελληνικά Γράμματα.

Καλαντζή-Αζίζι, Α., & Καραδήμας, Ε.Χ. (2005). Ερμηνευτικά μοντέλα της μετατραυματικής διαταραχής άγχους. Η γνωσιακή – συμπεριφοριστική προσέγγιση. Ψυχιατρική, 16, 137-153.

Karademas, E.C., Kalantzi-Azizi, A., & Efstathiou, G. (2005). Examinations, performance expectations, cognitive appraisal, and psychological health in Greek university students. In G. Rott, G. Figueiredo Dias & J.P. Broonen (Eds.), Cognition, Motivation, and Emotion: Dynamics in the Academic Environment. Fedora Psyche Conference in Lisbon, 2002 (pp. 172-181). Louvain-La-Neuve: FEDORA.

Karademas, E.C., & Kalantzi-Azizi, A. (2005). Promoting university students’ quality of life. In the Proceedings of the Fedora-Psyche Conference in Groningen, The Netherlands, Internationalisation within Higher Education in an expanding Europe: New developments in psychological counselling (pp. 109-118). Groningen: FEDORA-PSYCHE.

Κουλιεράκης Γεώργιος

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Koulierakis, G. (2006) Drug use and related precautions prior to imprisonment, inside prison and intentions after release among Greek inmates. Addiction Research and Theory, 14(3): 217-233.

Κουλιεράκης, Γ. (2006) Ψυχολογία της Υγείας και Δημόσια Υγεία: Συνάντηση και συνεισφορές, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ψυχολογία, 13(2), 67-77.

Koulierakis, G. (2007) Social-cognitive determinants of sexual behaviour.  A paradigm from a study among Greek inmates. In Anagnostopoulos, F. & Karademas E. (Eds) Special Issues in Health Psychology. A Greek perspective. Livani Publishing. Athens.

Κουλιεράκης, Γ., Αθανασοπούλου, Ε., Καρυανού, Κ. & Πετρίδου, Κ. (2008) Ο ρόλος του κλινικού ψυχολόγου στα καταστήματα κράτησης. Στο Αναγνωστόπουλος, Φ. & Ποταμιάνος, Γ. (επιμ.) Κλινική ψυχολογία στην πράξη. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. (σελ. 205-230).

Κουλιεράκης, Γ. (2009) Η φυλακή ως εργασιακός χώρος: προκλήσεις για την Αγωγή Υγείας στους εργαζόμενους στα καταστήματα κράτησης. Νέα Υγεία, Τεύχος 63, σελ. 7.

Μεσσήνης Λάμπρος

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Messinis, L.,  Lyros, E, Papathanasopoulos, P (2007). Effects of Depression on Neurocognitive Performance in Different Stages of Parkinsons disease. Proceedings of the European Cognitive Science Society 2007 (p.p. 528-533).

Messinis, L.,  Tsakona, I., Malefaki, S, Papathanasopoulos, P (2007) Normative Data and Discriminant Validity of Rey’s Auditory Verbal Learning Test for the Greek Adult Population. Archives of Clinical Neuropsychology, 22(6), 739-752.

Messinis, L., Kosmidis, M.E., Tsakona, I., Georgiou, V, Aretouli E., Papathanasopoulos, P (2007) Ruff 2 and 7 Selective Attention Test: Normative Data, Discriminant Validity and Test-Retest Reliability in Greek Adults. Archives of Clinical Neuropsychology, 22(6), 773-785.

Karaivazoglou, K; Assimakopoulos, K,;  Thomopoulos, K; Theocharis, G; Messinis, L ; Sakellaropoulos, G; Karatza, C (2007) Neuropsychological Function in Greek Patients with Chronic Hepatitis C. Liver International, 27(6), 798-805.

Μεσσήνης, Λ., Τσάκωνα Ι., Κολλάρας Π., Μαλεφάκη Σ., Παπαθανασόπουλος, Π. (2007) Nευροψυχολογικά ελλείμματα οροθετικών στον HIV ασθενών σε διάφορα στάδια της λοίμωξης. Ψυχολογία , 14 (2), 167-187.

Ρότσικα Κική

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Ρότσικα, Β.  Βλασσοπούλου Μ, Ρογκάκου Ε,. Σίνη Α,.Λεγάκη Λ,. Πεχλιβανίδου Λ και Αναγνωστόπουλος Δ.Κ.(2006). Η επίδοση  των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στο WISC-III,  Ψυχολογία, 13(2), σελ. 56-66.

Ρότσικα, Β.   και Ηλιοπούλου M.(2006). Τύφλωση του νου: η θεωρία του Baron-Cohen για τον αυτισμό.  Παιδί και έφηβος. Ψυχική  υγεία και ψυχοπαθολογία, 8 (1) σελ. 84-95.

Ρότσικα, Β., Ρογκάκου, E. και Βλασσοπούλου, Μ.(2007). Η διαφορά μεταξύ Λεκτικής και Πρακτικής Νοημοσύνης στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Τετράδια Ψυχιατρικής, 97, σελ.111-114.

Ζέλιος, Γ.και  Ρότσικα, Β. (2007).Οι απόψεις των δασκάλων για τη συνύπαρξη  γονεϊκού  και εκπαιδευτικού ρόλου. Επιστημονικό Βήμα του δασκάλου 8, σελ.125-135.

Ρότσικα, Β., (2007). Πώς εμφανίζεται η διαταραχή του λόγου στο τεστ Νοημοσύνης WISC-III». Πρακτικά  του  11ου  Συνεδρίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών «Γλωσσικές δυσκολίες και γραπτός λόγος στο πλαίσιο της σχολικής μάθησης». Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρη, σελ.202-210.

Βλασσοπούλου,  Μ. και  Ρότσικα, Β. (2007) Επαναπροσδιορίζοντας τη σχολική ετοιμότητα». Πρακτικά  του  11ου  Συνεδρίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών «Γλωσσικές δυσκολίες και γραπτός λόγος στο πλαίσιο της σχολικής μάθησης». Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρη, σελ. 115-128.

Ρότσικα, Β., Βλασσοπούλου, Μ., Ρογκάκου, Ε., Πολίτου, Π., Δρεμέτσικα, Α,, Αναγνωστόπουλος, Δ.Κ.(2007) Οι δυνατότητες πρόσβασης των μαθητών με “δυσλεξία” στην τριτοβάθμια εκπαίδευση”, Ψυχιατρική, 18:143-149.

Ρότσικα, Β. (2008) Οι ψυχολογικές αντιδράσεις στη σοβαρή Σωματική Ασθένεια ή Αναπηρία στα Παιδιά και στους Εφήβους. Στο Α. Κοκκέβη (επιμ.) Η ψυχολογία στην ιατρική πράξη. Αθήνα: Gutenberg (σελ. 312-325). Ρότσικα, Β. (2008) Το έργο του Κλινικού ψυχολόγου με παιδιά και εφήβους σε ένα ΚΚΨΥ. Στο Γ. Ποταμιάνος & Φ. Αναγνωστόπουλος (επιμ.) Η Κλινική Ψυχολογία στην πράξη. Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα (σελ. 143-160).

Rotsika, V., Vlassopoulos, M., Legaki, L., Sini, A., Rogakou, E., Sakellariou, K., Pehlivanidou, H.,  Anagnostopoulos, D.C. (2009). The WISC-III profile in Greek Children with Learning Disabilities : Different Language, Similar Difficulties. International Journal of Testing, Vol. 9. Issue 3, 271-282.

Giannakopoulos, G., Tzavara, C., Dimitrakaki, C, Kolaitis, G, Rotsika, V., Tountas, Y. (2009). The factor structure of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) in Greek adolescents. Annals of General Psychiatry,  8:20doi:10.1186/1744-859X-8-20.

Τσαμπαρλή Τέση

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Tsamparli-Kitsara A., Anifantakis I. (1999). Criteri per l’inclusione-esclusione de pazienti borderline nella psicotherapia du gruppo. Psicotherapia. N.16/17.Ιαν.-Ιούν. 1999) σελ. 165-174.

Tsamparli-Kitsara A., Kaila, M. (2001). Family and antisocial behavior in islands and insular regions. Prelude. N. 40, 15e an. σελ. 41-49.

Tsamparli-Kitsara  Α.  Family conflict and child development. A case study (2001). Prelude. N. 40 , 15e an.σελ. 51-56.

Tsamparli-Kitsara A., Kounenou, K .(2004).Parent-child interaction in the context of a chronic disease.Australian & New Zealand Journal of Family Therapy. Vol.25, N.2, pp.74-83.

Tsamparli-Kitsara A., Kounenou K. (2004) The Greek family system when a child has diabetes mellitus type 1.Acta Pediatrica.N.93: 2003-3376. σελ. 1-8.

Tsamparli-Kitsara A., Kasseris M.(2005) Autoestima y emigration (el tema de los alumnos Pontios de la ex-Union Sovietica).Revista interuniversitaria de formacion del profesorado. Δεκ, 2005, Τομ.19, 2

Τσαμπαρλή-Κιτσαρά, Α., Κουνενού, Κ.((2003) Οι οικογενειακές σχέσεις ως παράγοντας ρύθμισης του ζαχαρώδους διαβήτη τύπου 1. Παιδιατρική. τόμος 66 τεύχος 5, σελ. 357-363.

Τσαμπαρλή-Κιτσαρά, Α., Κουνενού, Κ.(2003) Ο ρόλος της σχέσης μητέρας-παιδιού στη δυσκολία ρύθμισης της γλυκόζης στα παιδιά με ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Παιδί και Έφηβος- Ψυχική υγεία και ψυχοπαθολογία. τόμος 5, τεύχος1. σελ.37-52.

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία