ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις του κλάδου της Σχολικής Ψυχολογίας

Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών: Προτάσεις για την προετοιμασία του παιδιού και για τα πρωτόκολλα αξιολόγησης
Δευτέρα 29 Μαΐου 2023, ώρα 18.00-20.30

Διαβάστε περισσότερα

44th ISPA Conference, 5-8 July, Bologna 2023 School psychology in a changing word: Challenges to promote the well-being of the school communities”.

https://2023.ispaweb.org/

20th Biennial EARLI Conference, 22-26 August 2023, Thessaloniki “Education as a Hope in Uncertain Times”,

https://www.earli.org/events/EARLI2023

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία