ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παναγιώτα Δημητροπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια

Διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
74 100 Ρέθυμνο

Τηλέφωνο:

283 10 77529

Φαίη Αντωνίου
Επίκουρη Καθηγήτρια

Διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Τ.Κ. 15703, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Τηλέφωνο:

210 72 77455

Επικοινωνήστε μαζί μας