ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

1o Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας
Αθήνα, 19-22 Νοεμβρίου 2015

2o Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας
Βόλος, 19-22 Οκτωβρίου 2018

3o Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας
Θεσσαλονίκη, 10-13 Νοεμβρίου 2022

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία