Ανακοίνωση της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας για τη σύσταση ΝΠΔΔ Ψυχολόγων

Το επάγγελμα του/της ψυχολόγου είναι το μοναδικό επάγγελμα ψυχικής υγείας στην Ελλάδα που δεν ρυθμίζεται από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Η ύπαρξη ενός δημόσιου φορέα, στον οποίο είναι υποχρεωτική η εγγραφή των επαγγελματιών, όπως συμβαίνει με τον Ιατρικό Σύλλογο, το Δικηγορικό Σύλλογο, το Τεχνικό Επιμελητήριο κ.λπ., εγγυάται την ανάπτυξη και την αξιοπιστία του επαγγέλματος. Ένας δημόσιος φορέας θα διαθέτει τη δυνατότητα να αντιπροσωπεύει τους επαγγελματίες στην επικοινωνία με το κράτος, να προασπίζει τα συμφέροντά τους, να προωθεί την κατάρτισή τους και να διασφαλίζει τη δεοντολογικά ορθή άσκηση του επαγγέλματος.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση >

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία