ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΨΕ)

Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1990 ως μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία. Στόχος της ΕΛΨΕ είναι η προαγωγή της επιστήμης της Ψυχολογίας με την υποστήριξη του ερευνητικού έργου στη Ελλάδα, τη διάχυση τεκμηριωμένης γνώσης στο κοινό και τη διάδοση ψυχολογικών υπηρεσιών που ενδυναμώνουν την ψυχική υγεία, ευεξία, λειτουργικότητα και ανάπτυξη ατόμων, ομάδων και κοινοτήτων.

Η Εταιρεία επιδιώκει να είναι κοινωνικά παρούσα και να προάγει την επιστήμη της Ψυχολογίας, ιδιαίτερα μέσω της εκπροσώπησής της σε εθνικούς και διεθνείς επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και σε Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές κοινωνικού ενδιαφέροντος.

H EΛΨΕ έχει 13 Κλάδους που καλύπτουν πλήθος επιστημονικών πεδίων της Ψυχολογίας:

Αναπτυξιακής Ψυχολογίας

Γνωστικής Ψυχολογίας

Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας

Θετικής Ψυχολογίας

Κοινωνικής Ψυχολογίας

Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας

Νευροψυχολογίας

Οργανωσιακής και Εργασιακής Ψυχολογίας

Πολιτικής Ψυχολογίας

Σχολικής Ψυχολογίας

Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Ψυχολογίας της Δημιουργικότητας και της Τέχνης

Ψυχολογίας των Μέσων και της Τεχνολογίας

Επτακόσιοι επιστήμονες (κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στην Ψυχολογία ή υποψήφιοι διδάκτορες) αποτελούν μέλη της ΕΛΨΕ και των κλάδων της: μέλη ΔΕΠ ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, ερευνητές, επαγγελματίες Ψυχολόγοι, εργαζόμενοι σε Οργανισμούς, Υπηρεσίες και Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Οι δράσεις της ΕΛΨΕ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την έκδοση του διεθνώς ευρετηριασμένου επιστημονικού περιοδικού ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, την οργάνωση Συνεδρίων Ψυχολογικής Έρευνας, Ημερίδων, Σεμιναρίων και πολλών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη συνεχή ανανέωση και διάχυση της επιστημονικής γνώσης τόσο σε ειδικούς, όσο και στο ευρύ κοινό. Η ΕΛΨΕ, επίσης, επιδιώκει να στηρίξει και να ενισχύσει την Ψυχολογική Έρευνα στην Ελλάδα με την απονομή βραβείων σε νέους επιστήμονες.

Επίσης, η ΕΛΨΕ κάνει παρεμβάσεις σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος απευθυνόμενη στο ευρύ κοινό. Ταυτόχρονα, επιδιώκει την ανάδειξη των ποικίλων διαστάσεων της ψυχολογικής επιστήμης, καθώς και τους τομείς στους οποίους η ψυχολογία μπορεί να προσφέρει λύσεις σε καθημερινά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Η ΕΛΨΕ συμμετέχει σε διεθνείς ψυχολογικές ενώσεις, εκπροσωπεί τη χώρα και προβάλλει έρευνες και παρεμβάσεις που γίνονται σ ’αυτήν. Με το διεθνές προφίλ της, τη συνεργασία μελών της με διακεκριμένους Ψυχολόγους του εξωτερικού, την οργάνωση διεθνών συνεδρίων στην Ελλάδα, η ΕΛΨΕ κρατά ενήμερη την ελληνική ψυχολογική κοινότητα για τις διεθνείς εξελίξεις, την τεχνογνωσία και τους όρους παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, η ΕΛΨΕ προωθεί την εφαρμογή κριτηρίων και προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου από τους επαγγελματίες ψυχολόγους. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται με τον επαγγελματικό φορέα ψυχολογίας, τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ).

Η ΕΛΨΕ και ο ΣΕΨ συναποτελούν την Εθνική Επιτροπή Ψυχολογίας και συνεργάζονται για την απονομή του τίτλου EuroPsy. Πρόκειται για μια Πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων των Ψυχολόγων (EFPA), η οποία καθορίζει τα κριτήρια επάρκειας του σύγχρονου ευρωπαίου επαγγελματία ψυχολόγου σχετικά με την ακαδημαϊκή του εκπαίδευση και την επαγγελματική του κατάρτιση. Οι κάτοχοι του EuroPsy καταχωρούνται στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Ψυχολόγων της EFPA, το οποίο είναι προσβάσιμο στο κοινό (http://www.europsy-efpa.eu/).

Ωφελούμενοι από τις δράσεις της ΕΛΨΕ είναι όσοι ασκούν την Ψυχολογία ως διδακτική, ερευνητική και επαγγελματική πράξη, οι πολίτες που δέχονται τις υπηρεσίες τους αλλά και όλοι όσοι από τις δράσεις της κατανοούν τις δυνατότητες της ψυχολογικής επιστήμης να βελτιώνει τον καθημερινό βίο.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νίκος Μακρής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ειρήνη Σκοπελίτη, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΤΑΜΙΑΣ
Ευγενία Γεωργάκα, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης

ΜΕΛΗ
Ι. Δημάκος, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ε. Καραγιαννοπούλου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μ. Ντάβου, Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών
Β. Παυλόπουλος, Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών
Α. Ράλλη, Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών
Δ. Φιλιππάτου, Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία