ΒΡΑΒΕΙΟ «ΜΑΡΙΑ ΝΑΣΙΑΚΟΥ»

Τιμώντας τη Μαρία Νασιάκου για τη συμβολή της στην εδραίωση της Ψυχολογίας στην Ελλάδα, η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία έχει θεσπίσει βραβείο με το όνομά της για την καλύτερη διδακτορική διατριβή στην Ψυχολογία. Τις υποψήφιες διατριβές αξιολογεί επιτροπή πανεπιστημιακών με κριτήρια τη θεωρητική, μεθοδολογική αρτιότητα και καινοτομία.

Το βραβείο «Μαρία Νασιάκου» προκηρύσσεται ανά διετία. Απονέμεται σε τελετή κατά την διάρκεια των Πανελλήνιων Συνεδρίων Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας και ο/η βραβευθείς/είσα παρουσιάζει την διατριβή του στο κοινό του Συνεδρίου.

Βραβείο 2022

Παναγιώτα-Βασιλική Κουτσιμανή (Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Τίτλος Διατριβής:
Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της επαγγελματικής εξουθένωσης και των γνωστικών λειτουργιών ανάμεσα στους επαγγελματίες

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:
Anthony Montgomery, Ελβίρα Μασούρα, Εύχαρις Παναγοπούλου

Βραβείο 2019

Ροδάνθη Λεμονάκη (Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Τίτλος Διατριβής:
Επαγγελματική εξουθένωση, εργασιακή δέσμευση και εργασιακή απόδοση: Ο διαμεσολαβητικός ρόλος των γνωστικών λειτουργιών

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:
Ευάγγελος  Καραδήμας, Δέσποινα Ξανθοπούλου, Παναγιώτης Σίμος

Βραβείο 2017

Ελένη Καζάλη (Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Τίτλος Διατριβής:
Λογική σκέψη, αυτεπίγνωση και αποτελεσματικότητα επεξεργασίας: Αλληλεπιδράσεις από τα 4 έως τα 10 χρόνια

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:
Σμαράγδα Καζή, Ανδρέας Δημητρίου, Σταυρούλα Σαμαρτζή

Βραβείο 2015

Γεωργία Ασλανίδου (Τμήμα Ψυχολογίας, ΑΠΘ)

Τίτλος Διατριβής:
Διερεύνηση της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής και των παραγόντων που την επηρεάζουν, σε παιδιά γονέων-χρηστών ουσιών

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:
Α. Στογιαννίδου, Ι. Μπίμπου, Χ. Αθανασιάδου

και

Πανωραία Ανδριοπούλου (Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Τίτλος Διατριβής:
Νοητικές Αναπαραστάσεις της Οργάνωσης Δεσμού Ενηλίκων: Γνωστικές, Συναισθηματικές και Κινητήριες Παράμετροι

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή:
Κ. Καφέτσιος, Β. Καραδήμας, Δ. Σταματοπούλου

Βραβείο 2009

Μαριέττα Παπαδάτου-Παστού (Department of Experimental Psychology, University of Oxford)

Τίτλος Διατριβής:
Sex differences in praxic and linguistic lateralisation

Συμβουλευτική επιτροπή:
Maryanne Martin, Marcus Munafo

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία