ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοίκηση

To Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΨΕ έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος
Νίκος Μακρής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γεν. Γραμματέας
Ειρήνη Σκοπελίτη
Πανεπιστήμιο Πατρών

Ταμίας
Ευγενία Γεωργάκα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μέλος
Ευαγγελία Καραγιαννοπούλου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μέλος
Μπετίνα Ντάβου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέλος
Βασίλης Παυλόπουλος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέλος
Ασημίνα Ράλλη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέλος
Ιωάννης Δημάκος
Πανεπιστήμιο Πατρών

Μέλος
Διαμάντω Φιλιππάτου
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία