Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και COVID-19

Ο Αυτισμός ή Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), όπως πλέον χαρακτηρίζεται αυτό το σύνολο της ετερογενούς ομάδας που εμφανίζει πλήθος ελλειμμάτων και αποκλίνουσες μορφές συμπεριφοράς, χρήζει ειδικών παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα: ως προς τη γνωστική, την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, καθώς και στη διαχείριση των ζητημάτων που ανακύπτουν στην καθημερινότητα μας.

Το παρόν βίντεο, το οποίο έγινε από το Ίδρυμα Ωνάση με την επιστημονική εποπτεία της Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής κ. Αγγελικής Γενά, https://www.onassis.org/el/initiatives/onassis-special-education/world-autism-midst-pandemic?fbclid=IwAR3Razt06nkr85YGcANuC5xkrYI1y6kEUqv1PWDyNfsnx6YQzNLSkzCwjwU αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση μας σε θέματα ΔΑΦ που σχετίζονται με τη διαχείριση της κρίσης που προκύπτει από την απροσδόκητη εξάπλωση του COVID-19. Παρέχεται, δε, και υλικό προς χρήση των οικογενειών με παιδί με ΔΑΦ και των θεραπευτών που εργάζονται  με άτομα με ΔΑΦ.

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία