ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωτικό Δελτίο, Τεύχος 28

Αγαπητές (-οί) συνάδελφοι,

Στο πρώτο αυτό Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, το οποίο εκδίδεται τις πρώτες ημέρες του 2014, θα ήθελα να εκφράσω προς όλες και όλους τις ευχές, τόσο τις προσωπικές μου, όσο και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας, για Νέο Έτος, με υγεία, δημιουργία και, σε πείσμα των καιρών, αισιοδοξία.

Για να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία