ΝΠΔΔ Ψυχολόγων: Γιατί είναι επείγουσα ανάγκη η ίδρυσή του

Από την ίδρυση του πρώτου πανεπιστημιακού τμήματος Ψυχολογίας στη χώρα μας στα τέλη του 1980 και των υπόλοιπων πανεπιστημιακών τμημάτων αργότερα, έχουν αποφοιτήσει περίπου 45.000 ψυχολόγοι (χωρίς να υπολογίζονται όσοι έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό και έχουν επιστρέψει). Ψυχολόγοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, χωρίς να επιβλέπονται από δημόσιο θεσμικό όργανο, όπως από χρόνια ισχύει για άλλους επαγγελματίες υγείας (Γιατρούς, Νοσηλευτές, Διαιτολόγους κ.ά.) και όπως ισχύει στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, στην Ελλάδα δεν υπάρχει επίσημο Μητρώο Ψυχολόγων, όπου να υποχρεούνται να εγγραφούν όσοι ασκούν το επάγγελμα, ώστε αφενός οι πολίτες να ξέρουν που να απευθυνθούν και αφετέρου να πλαισιώνονται και να ελέγχονται οι επαγγελματίες.

Δείτε την δημοσίευση στο HealthReport εδώ

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία