ΤΟΜΟΣ 22 - ΤΕΥΧΟΣ 1 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Μην ξεχνάτε πως το αρχειακό υλικό του περιοδικού ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ που παρέχεται δωρεάν σε όλους, μπορείτε να το αποκτήσετε εδώ.

tags:
ατομικότητα, ατομικισμός, Έρευνα Ευρωπαϊκών Αξιών, θρησκευόμενο άτομο, θρησκευτικές αξίες, κοινωνικές αναπαραστάσεις, κοινωνικές αξίες, κοινωνικά αξιώματα, οικογενειακές αξίες, ποιοτική ανάλυση, πολιτικές αξίες, πολιτική αυτοτοποθέτηση, πολιτική συμμετοχή, πολιτισμικές αξίες (ατομικισμός –συλλογικότητα), πολιτισμική προσέγγιση, προσωπικές αξίες, στάσεις, σχολικός εκφοβισμός, φιλοκοινωνική
συμπεριφορά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Κατεβάστε μεμονωμένα τα άρθρα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | CONTENTS

Κατεβάστε τον πίνακα περιεχομένων του τεύχους | Download the table of contents of this issue

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,2″ ihc_mb_template=”” ]

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ: [wpdm_package id=’3726′]

[/ihc-hide-content]

 

Psychometric analysis of the Greek version of the Sibling Relationship Questionnaire

DR DIMITRIOS ADAMIS, PROF ANASTASIA TSAMPARLI, KONSTANTINA TALANTI
Περίληψη:
Siblings’ relationships are determinants of emotional and personal development.
Although Greece is assumed a country with strong family bonds, no empirical research
in this area exists; one of the reasons being the lack of reliable instruments. The SRQ is a widely used scale to measure this relationship. The aim of the present study was to translate and examine the psychometric properties of SRQ. One hundred and eighty five children and adolescents were recruited. Concurrent validity, internal consistency, test-retest reliability and agreement between parents-children versions of the translated scale were investigated. Concurrent validity ranged from 0.29 to 0.68, the overall internal consistency was 0.86 and the test-retest reliability ranged from 0.58 to 0.78. Agreement between children-parents versions was significant only when mothers do the rating. Confirmatory factor analysis for the two important dimensions Warmth/Closeness and Conflict, which have been identified in the original study it shows that they are also present also in the Greek version. Thus, the Greek version of SRQ is a valid and reliable instrument to be used within the Greek population, for multinational clinical research and for comparison with findings from other countries.
Keywords:
Sibling Relationship Questionnaire (SRQ); validation, Psychometrics; Translation; Greek version.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,2″ ihc_mb_template=”” ]

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ [wpdm_package id=’3715′]

[/ihc-hide-content]

Το νευροβιολογικό υπόστρωμα της νοημοσύνης: Ανατομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του εγκεφάλου που συνδέονται με γνωστικές ικανότητες

ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΜΠΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΛΚΑ, ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ-ΠΑΣΤΟΥ
Περίληψη:
Οι σύγχρονες νευροαπεικονιστικές τεχνικές έχουν επιτρέψει την άμεση διερεύνηση του νευροβιολογικού υποστρώματος της νοημοσύνης και έχουν οδηγήσει στην αλματώδη ανάπτυξη της γνώσης μας γύρω από τις ατομικές διαφορές στις γνωστικές λειτουργίες. Η παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζει σύγχρονα ευρήματα πάνω στη σχέση της νοημοσύνης με ανατομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του εγκεφάλου. Αναλυτικότερα, τα ανατομικά χαρακτηριστικά του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη νοημοσύνη είναι ο όγκος του εγκεφάλου, το πάχος του φλοιού, η μικροδομή της λευκής ουσίας και το πάχος του μεσολόβιου. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη νοημοσύνη συνίστανται στο βαθμό ενεργοποίησης του προμετωπιαίου λοβού και άλλων περιοχών του βρεγματο-μετωπιαίου δικτύου, στην ταχύτητα της νευρωνικής αγωγιμότητας, στο ρυθμό μεταβολισμού της γλυκόζης στον εγκέφαλο και στην κατεύθυνση της εγκεφαλικής πλευρίωσης. Παρουσιάζονται ακόμη σύγχρονες νευροβιολογικές θεωρίες για τη νοημοσύνη και συγκεκριμένα η θεωρία της
νευρωνικής αποτελεσματικότητας και η θεωρία της βρεγματο-μετωπιαίας ενσωμάτωσης της νοημοσύνης.
Λέξεις Κλειδιά:
IQ, Νοημοσύνη, Νευρωνικό υπόστρωμα, Ανατομία εγκεφάλου, Λειτουργία Εγκεφάλου

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,2″ ihc_mb_template=”” ]

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ [wpdm_package id=’3717′]

[/ihc-hide-content]

Υλικές συνθήκες, κοινωνικό κεφάλαιο και ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων: Μια σύντομη επισκόπηση

ΑΝΑΣΤΑΣIΑ ΖHΣΗ, ΒAΝΑ ΧIΟΥ
Περίληψη:
Η παρούσα σύντομη επισκόπηση εξετάζει τους κοινωνικούς παράγοντες που συνδέονται με την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων θέτοντας στο επίκεντρο της τις πραγματικές κοινωνικές και υλικές συνθήκες της ανάπτυξης τους. Η επισκόπηση αντλεί από τις κοινωνιολογικές θεωρίες του κοινωνικού κεφαλαίου (Coleman, 1988) και της κοινωνικής αποδιοργάνωσης (Sampson & Laub, 1994) αλλά και από κοινωνιο-ψυχολογικές θεωρίες, όπως της ενδοοικογενειακής πίεσης (Conger & Elder, 1994), και της αίσθησης του ανήκειν (McMillan & Chavis, 1986). Παρουσιάζονται ευρήματα από διεθνείς μελέτες που εστιάζουν στα πεδία της πρωτογενούς και δευτερογενούς κοινωνικοποίησης των παιδιών και των εφήβων. Αυτά δείχνουν πως η υλική σταθερότητα των νοικοκυριών, οι κοντινοί αλλά και οι ευρύτεροι κοινωνικοί δεσμοί, η αίσθηση του κατοικείν και του ανήκειν αποτελούν παράγοντες και διαδικασίες που με ισχύ επικαθορίζουν την κοινωνική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων.
Λέξεις Κλειδιά:
ψυχική υγεία, Παιδιά, έφηβοι, οικογενειακό κοινωνικό κεφάλαιο, σχολικό πνεύμα, γειτονιά.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,2″ ihc_mb_template=”” ]

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ [wpdm_package id=’3718′]

[/ihc-hide-content]

Στάση εκπαιδευτικού, ψυχολογικό κλίμα τάξης και εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών

ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΗΛΙΑΣ
Περίληψη:
Η συγκεκριμένη μελέτη τοποθετείται στο πλαίσιο των μοντέλων της ψυχικής ανθεκτικότητας στην Παιδαγωγική/Σχολική Ψυχολογία που δίνουν έμφαση στη σημαντικότητα των σχέσεων στα βασικά πλαίσια ζωής των μαθητών με προβλήματα. Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ερευνητικού σχεδίου και μελετά τη σχέση ανάμεσα στην αντίληψη της στάσης αποδοχής ή απόρριψης του εκπαιδευτικού, το ψυχολογικό κλίμα της σχολικής τάξης και τα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς σε μαθητές δημοτικού σχολείου. Πρόκειται για συγκριτική μελέτη ανάμεσα σε 55 μαθητές με εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς και σε 55 μαθητές χωρίς εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς, των τελευταίων τάξεων των τριών συνολικά δημοτικών σχολείων μιας ημιαστικής περιοχής της Κρήτης. Σύμφωνα με τα κυριότερα ευρήματα της μελέτης, τα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών επιδρούν στο να βιώνουν οι μαθητές σε πολύ μεγάλο βαθμό τη στάση του εκπαιδευτικού ως αδιαφοροποίητα απορριπτική (ήπια μορφή απόρριψης). Ως προς το ψυχολογικό κλίμα της τάξης, τα αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα, καθώς οι μαθητές με εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς δηλώνουν ότι ικανοποιούνται τόσο από το ειρηνικό/συνεργατικό κλίμα της τάξης (συνεκτικότητα), όσο και από το συγκρουσιακό κλίμα (διενεκτικότητα). Τα αποτελέσματα της έρευνας αξιοποιούνται μέσα από προτάσεις παρεμβάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών σχολικής ηλικίας.
Λέξεις Κλειδιά:
Αποδοχή/απόρριψη εκπαιδευτικού, Δημοτικό σχολείο, Εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς, Παρεμβάσεις πρόληψης, Ψυχολογικό κλίμα τάξης.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,2″ ihc_mb_template=”” ]

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ [wpdm_package id=’3719′]

[/ihc-hide-content]

Στρατηγικές επιπολιτισμού Αλβανών και Ινδών μεταναστών στην Κρήτη

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΕΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των παραγόντων που συνδέονται με τις στρατηγικές επιπολιτισμού Αλβανών και Ινδών μεταναστών πρώτης γενιάς στην Ελλάδα. Με βάση το μοντέλο επιπολιτισμού του Berry (1997), μελετήθηκε ο ρόλος των δημογραφικών παραγόντων, των παραγόντων που έχουν να κάνουν με την διαπολιτισμική επαφή (εθνική ταυτότητα και αντιλαμβανόμενες διακρίσεις) και της αυτοεκτίμησης στις επιπολιτισμικές στρατηγικές της εναρμόνισης, της αφομοίωσης, του διαχωρισμού και της περιθωριοποίησης. Διαπιστώθηκε ότι όλες οι στρατηγικές επιπολιτισμού διαφοροποιούνταν ως προς την εθνικότητα, με τους Ινδούς συμμετέχοντες να εμπίπτουν περισσότερο στην επιπολιτισμική στρατηγική του διαχωρισμού και με τους Αλβανούς συμμετέχοντες να εμπίπτουν περισσότερο στην εναρμόνιση. Οι παράγοντες της διαπολιτισμικής επαφής, σε συνδυασμό με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, επίσης, συσχετίζονταν σε σημαντικό βαθμό με την εναρμόνιση, την αφομοίωση και τον διαχωρισμό. Αντιθέτως, μόνο στην περίπτωση της περιθωριοποίησης οι παράγοντες των δημογραφικών χαρακτηριστικών των μεταναστών και της αυτοεκτίμησης ήταν οι μόνοι σημαντικοί, διαπιστώνοντας αρνητική σχέση μεταξύ αυτοεκτίμησης και περιθωριοποίησης. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι αντιλαμβανόμενες διακρίσεις συνδέονται θετικά με τον διαχωρισμό και αρνητικά με την εναρμόνιση. Τα αποτελέσματα αυτά συζητούνται αναφορικά με το μοντέλο επιπολιτισμού του Berry και με το μοντέλο της απόρριψης-ταύτισης, υποδεικνύοντας ότι οι μετανάστες που έχουν μεγάλες πολιτισμικές διαφορές από τους Έλληνες βιώνουν πιθανώς περισσότερες διακρίσεις και στρέφονται στην εσω-ομάδα επιλέγοντας τον διαχωρισμό, ως προσπάθεια προστασίας της αυτοεικόνας τους.
Λέξεις Κλειδιά:
Στρατηγικές επιπολιτισμού, Εθνική ταυτότητα, Αντιλαμβανόμενες διακρίσεις, Αυτοεκτίμηση, Εθνικότητα.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,2″ ihc_mb_template=”” ]

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ [wpdm_package id=’3721′]

[/ihc-hide-content]

Η επίδραση του τύπου φυλακής στην επιθετικότητα και την ψυχική υγεία των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΚΑΣ
Περίληψη:
Οι φυλακές διαφέρουν ως προς το βαθμό των «ελευθεριών» και της αυτονομίας του κρατουμένου. Στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθεί η επίδραση του τύπου της φυλακής ως προς την αυτο-αναφερόμενη ψυχική υγεία και επιθετικότητα των εγκλείστων. Το συγκεκριμένο ερώτημα κρίνεται ως ιδιαίτερα επίκαιρο, καθώς πρόσφατη ήταν η κατάργηση του νομοσχεδίου για τη δημιουργία φυλακών υψίστης ασφαλείας τύπου Γ. Η υπόθεση υπό διερεύνηση είναι ότι όσο αυξάνει ο βαθμός «ασφάλειας» ή «αυστηρότητας» (δηλαδή στις κλειστές και δικαστικές φυλακές περισσότερο από τις αγροτικές), τόσο πιο πιθανό είναι οι κρατούμενοι να επιδεικνύουν εντονότερη επιθετικότητα ή και χειρότερη ψυχική υγεία. Για την εξέταση των παραπάνω, εφαρμόστηκε η πολυμεταβλητή ανάλυση συνδιακύμανσης, ελέγχοντας στατιστικώς την επίδραση της ηλικίας του κρατούμενου και το ύψος της ποινής. Ο τύπος της φυλακής βρέθηκε να έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στην εχθρότητα και τη λεκτική βία (με υψηλότερα επίπεδα να καταγράφονται στις δικαστικές φυλακές), καθώς και στην κατάθλιψη (με χαμηλότερα επίπεδα στις αγροτικές φυλακές). Αντίθετα, μη στατιστικά σημαντική ήταν η επίδραση σε θυμό-σωματική βία και άγχος. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία του περιβάλλοντος των φυλακών και την αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης των αγροτικών φυλακών ή άλλων εναλλακτικών μορφών ποινής που θα ελαχιστοποιούν τους σωματικούς και ψυχολογικούς κινδύνους για τους κρατουμένους.
Λέξεις Κλειδιά:
Άγχος, Επιθετικότητα, Κατάθλιψη, Περιβάλλον φυλακής, Τύπος φυλακών, Ψυχική υγεία.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,2″ ihc_mb_template=”” ]

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ [wpdm_package id=’3722′]

[/ihc-hide-content]

Βιβλιοπαρουσίαση του συλλογικού εκδοτικού έργου Στυλιανίδης, Σ. και συνεργάτες

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΗΣΗ
Περίληψη:
Το συλλογικό εκδοτικό έργο: Σύγχρονα Θέματα Κοινωνικής και Κοινοτικής Ψυχιατρικής: Για μια κριτική ανθρωποκεντρική ψυχιατρική του Στέλιου Στυλιανίδη και των συνεργατών του αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά στη γραμματεία της κοινωνικής και κοινοτικής ψυχιατρικής, ένα βασικό σύγγραμμα για την ακαδημαϊκή κοινωνικοποίηση φοιτητών/-τριών στις κριτικές και ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις της ψυχιατρικής και ένα χρήσιμο εργαλείο καθοδήγησης των επαγγελματιών ψυχικής υγείας στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση παρεμβάσεων σ’ όλες τις βαθμίδες της πρόληψης και της κοινοτικής περίθαλψης. η πολυεπίπεδη συγγραφή γεφυρώνει θεωρητικά ζητήματα θεμελίωσης της κριτικής ψυχιατρικής με την έμπρακτη εφαρμογή και την ερευνητική τεκμηρίωση παράγοντας ένα ακαδημαϊκό υπόδειγμα για την σχέση θεωρίας και πράξης.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,2″ ihc_mb_template=”” ]

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ [wpdm_package id=’3723′]

[/ihc-hide-content]

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία