“Επαγγελματική εξουθένωση, εργασιακή δέσμευση και εργασιακή απόδοση: Ο διαμεσολαβητικός ρόλος των γνωστικών λειτουργιών”  Δρ. Ροδάνθη Λεμονάκη

Η Δρ. Ροδάνθη Λεμονάκη βραβεύτηκε στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΛΨΕ τον Μάιο του 2019 με το βραβείο καλύτερης διδακτορικής διατριβής «Μαρία Νασιάκου». Το κείμενο που ακολουθεί βασίζεται στη διατριβή της που υποβλήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης υπό την εποπτεία τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής που απαρτιζόταν από τους: Ευάγγελο Χ. Καραδήμα (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επόπτης), Δέσποινα Ξανθοπούλου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και Παναγιώτη Γ. Σίμο (Πανεπιστήμιο Κρήτης).

Για να δείτε όλο το κείμενο πατήστε εδώ

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία