Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αναπτυξιακής Ψυχολογίας με τίτλο «Από τα πρώτα μικρά στα μεγάλα βήματα της ζωής, της κοινωνίας, και του πολιτισμού». Το συνέδριο διοργανώνεται από το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στη Πρώιμη Παιδική Ηλικία και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και από τον Κλάδο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο και τους χώρους της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Αιγάλεω, Αθήνα στις 17-20 Οκτωβρίου 2024. Θα περιλαμβάνει θέματα που αφορούν στη γνωστική, κοινωνική, συναισθηματική, γλωσσική και κινητική ανάπτυξη του ανθρώπου από τη σύλληψη έως το τέλος της ζωής, θέματα που γεφυρώνουν τη θεωρία με την πράξη, με πρακτικές εφαρμογές και παρεμβάσεις στην κοινότητα και στην εκπαίδευση και σε άλλα κοινωνικά πλαίσια.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: https://developmental2024.gr/

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία