ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κορδούτης Παναγιώτης
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα Ψυχολογίας

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Συγγρού 136, 176 71, Αθήνα

Τηλέφωνο:

+30 210 9201802

Email:

kordouti (at) panteion.gr

Γαρδικιώτης Αντώνης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Διεύθυνση:

Εγνατία 46, Θεσσαλονίκη 54625

Τηλέφωνο:

+30 2310-991995

Email:

agardiki (at) jour.auth.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

    Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία