ΜΕΛΗ: ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ

Ιωάννης Κατερέλος

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Tsekeris, C., & Katerelos, I. (eds) (2014). Web 2.0 and Social Dynamics. Special Issue of Contemporary Social Science: Journal of the Academy of Social Sciences.
 • Katerelos, I., Tsekeris, Th., & Tsekeris, Ch. (2013). Reflections on
 • agent-based modeling: Simulating web networks. In Agent-Based Models: Theory, Developments and Applications. New York: Nova Science Publishers.
 • Tsekeris, C., & Katerelos, I. (eds) (2012). Web 2.0 and Social Dynamics, Special Issue of Contemporary Social Science: Journal of the Academy of Social Sciences.
 • Tsekeris, Ch., & Katerelos, I. (2012). Web 2.0, complex networks and social dynamics. Contemporary Social Science: Journal of the Academy of Social Sciences, 7(3), 233-246.
 • Katerelos, I., Tsekeris, C., Lavdas, M. & Dimitriou, K. (2011). A psychosocial approach to the use of the internet and Massive Online Role Playing Games. Facta Universitatis. Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, 10, (1), 73-88.
 • Κατερέλος, Ι., Τσέκερης, Χ., Λάβδας, Μ., & Δημητρίου, Κ. (2010). Μια διεπιστημονική προσέγγιση της χρήσης του διαδικτύου. Ιατρικά Θέματα, 58, 5-9.
 • Κατερέλος, Ι., Τσέκερης, Χ., Λάβδας, Μ., & Δημητρίου, Κ. (2010). Ερευνητικά δεδομένα για τα διαδικτυακά παιχνίδια. Ιατρικά Θέματα, 59, 13-17.
 • Κατερέλος Ι., & Παπαδόπουλος. Π. (2009). Οι έφηβοι και το Ιντερνέτ., Αθήνα: Καστανιώτης.
 • Tsekeris, C., & Katerelos, I. (2008). Reconsidering the understanding of techno-scientific knowledge. Journal of Social Sciences, 4, 2.– DOI: 10.3844/jssp.2008.75.79.
 • Kατερέλος I. (2007): Δημιουργική και ασφαλής χρήση του Ιντερνέτ από εφήβους. Ερευνητική αναφορά στο Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών μέσων (ΙΟΜ), Αθήνα.
 • Κaterelos I., Konstantopoulos A., Pipis P., & Haramis G. (2004). User-analyst conflict regarding information systems Implementation: construction of a sociopsychological diagnosis tool. In E. Lipitakis (Ed.) Proceedings of 6th Hellenic European Conference on Computer Mathematics and its applications. September 20-22, 2003, Athens.
 • Κaterelos I. (2002). Human machine interaction: Socio-psychological support regarding software engineering effectiveness. in E. Lipitakis (Ed.) Proceedings of 5th Hellenic European Conference on Computer Mathematics and its applications. September 20-22, 2001, Athens.
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία