ΜΕΛΗ: ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΚΟΥΡΤΗ

Ευαγγελία Κούρτη

 • Κούρτη, Ε. (2017). Αμερικανικές πολεμικές σειρές στην ελληνική τηλεόραση: Η περίπτωση της σειράς Μάχη. Στο Β. Βαμβακάς, & Α. Γαζή (επιμ.). Αμερικάνικες σειρές στην ελληνική τηλεόραση. Δημοφιλής κουλτούρα και ψυχοκοινωνική δυναμική. Αθήνα: Παπαζήσης.
 • Κourti, E., & Androussou, A. (2016), Promoting critical awareness in the initial training of preschool teachers in Greece: Resistance and perspectives. In Coates, E. & Faulkner, D. (eds.). Progress, Change and Development in Early Childhood Education and Care. International Perspectives. London: Routledge.
 • Κourti, E., Kordoutis, P., & Madoglou, Α. (2016). How do you choose a friend? Greek students’ friendships in facebook. In Ch. Bernadas, & T. Minchella (eds.). Proceedings of 3rd European Conference on Social Media- ECSM 2016. Reading: ACPIL
 • Κούρτη, Ε. (2014a). Μη λεκτική επικοινωνία και τεχνολογία: διερευνώντας και μετασχηματίζοντας τη μη λεκτική επικοινωνία. Στο H. Klinzing, N. Πολεμικός, A. Κοντάκος, & Π. Σταμάτης (επιμ.). Μη λεκτική επικοινωνία στην Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη. Τομ.1 Αθήνα: Διάδραση.
 • Κourti, Ε. (2014b). La vie étudiante au temps de la crise économique. Productions médiatiques par des étudiants grecs lors d’un séminaire d’éducation aux medias.  Synergies Sud-Est européen, 4, 103-121.
 • Andriopoulou, E., Papadimitriou, S., & Κourti, Ε. (2014). Media and information literacy policies in Greece (2013). National Report for the project «ANR TRANSLIT and COST «Transforming Audiences / Transforming Societies»http://ppemi.ens-cachan.fr/data/media/colloque140528/rapports/GREECE_2014.pdf
 • Androussou, A., Κourti, E., & Askouni, N. (2013). “The chest that longs to be moved”: A serious game for the Greek Muslim minority children. Proceedings of the 7th European Conference on Games-Based Learning. Vol. 1, 27. UK: ACPI.
 • Barboussi, V., & Κourti, E. (2013). Dancing toys. The quest for mechanical life. Homo Ludens. 1(5), 37-46.
 • Κούρτη, Ε. (2012a). Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκπαίδευση στα μέσα στο πλαίσιο των βασικών σπουδών των εκπαιδευτικών. Στο Ν. Γκόβας (επιμ.). Βιντεομουσεία. Αποτυπώνοντας ίχνη της προσωπικής μας κουλτούρας. Αθήνα: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. [Δίγλωσση έκδοση].
 • Κούρτη, Ε. (2012b). Λόγος και αντίλογος σχετικά με την προβολή στα ΜΜΕ υποθέσεων παιδιών θυμάτων βίας: Η περίπτωση του BLOG FINDALEX. Στο Ν. Τσιτσανούδη (επιμ.). Η διαχείριση του πόνου στη δημόσια σφαίρα. Αθήνα: Προπομπός.
 • Κούρτη, Ε. (επιμ) (2012c). Παιδική ηλικία και μέσα μαζικής επικοινωνίας (Τόμοι Α και Β). Αθήνα: Ηρόδοτος/ Ο.Μ.Ε.Π.
 • Κούρτη, Ε., & Μπίστας, Ι. (επιμ.) (2012). Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Παιγνιοθήκες: Χώροι Επικοινωνίας και Ψυχαγωγίας». Αθήνα: ΤΕΑΠΗ/ΕΚΠΑ.
 • Κούρτη, Ε. (2010a). Tο παιδικό πρόγραμμα πάει στην αγορά: Η περίπτωση της ελληνικής τηλεόρασης. Στο Ι. Βωβού (επιμ.). Ο κόσμος της τηλεόρασης. Αθήνα: Ηρόδοτος.
 • Κούρτη, Ε. (2010b). Από τα καφενεία στα internet café και από τις αλάνες στον κυβερνοχώρο: Μια κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση του «χώρου» των internet café. Στο Κ. Ναυρίδης & Ν. Χρηστάκης (Επιμ.), Το υπερνεωτερικό υποκείμενο (σσ. 188-202). Αθήνα: Ελληνικά γράμματα.
 • Κourti, E. (2010). La psychologie sociale pendant la seconde Guerre Mondiale aux Etats Unis: l’émergence des sciences de la communication. In E. Chapuis, J.P. Petard, & R. Plas (sous la dir.), Les psychologues et les guerres (pp. 55-73). Paris : L’Harmattan.
 • Κούρτη, Ε. (2009a). Eπιμέλεια – Εισαγωγή στο D. LEMISH. Παιδιά και τηλεόραση (Μτφρ. A. Γολέμη). Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.
 • Κούρτη, Ε. (2009b). Ο θαυμαστός καταναλωτικός κόσμος του Γουόλτ Ντίσνεϊ: Κινηματογράφος, παιδική ηλικία και εμπορευματοποίηση. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού -Αφιέρωμα «Παιδική ηλικία και κινηματογράφος», 9, 44-62.
 • Κούρτη, Ε., Σιδηροπούλου, Χ., & Τσίγκρα, Μ. (Επιμ.) (2009). Παιδική ηλικία και κινηματογράφος. Αφιέρωμα περιοδικού Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, Αθήνα: Ελληνικά γράμματα.
 • Jacquinot-Delaunau, G., & Κourti, E. (sous la dir.). (2008). Des jeunes et des medias en Europe: Nouvelles tendances de la recherche en Europe. Paris: L’ Harmattan.
 • Κourti, E. (2008). Media experiences of young immigrants in Greece: The case of preschool Filipinos in Athens. In I. Rydin, & U. Sjoberg (eds.). Mediated crossroads: Identity, youth culture and ethnicity – Theoretical and methodological challenges. Göteborg: Nordicom.
 • Κούρτη, Ε. (2008). Επιμέλεια – Εισαγωγή. Στο D. Buckingham. Εκπαίδευση στα ΜΜΕ. Αθήνα: Eλληνικά γράμματα.
 • Κούρτη, Ε., & Λεωνίδα, Μ. (2007). Από θεατές παραγωγοί: Εκπαίδευση στα ΜΜΕ και παραγωγή οπτικοαουστικών προϊόντων. Ζητήματα Επικοινωνίας6, 88-100.
 • Κούρτη, Ε. (2007). Μόνος πατέρας στο σπίτι: Αναπαραστάσεις της πατρότητας στην ελληνική τηλεόραση. Στο Β. Δεληγιάννη, & Δ. Σακκά (Επιμ.). Ταυτότητες φύλου στην εφηβεία και επιλογές ζωής: Μελετώντας τον ανδρισμό και τη θηλυκότητα στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Αθήνα: Gutenberg.
 • Κούρτη, Ε. (2006). Τοπία της παιδικής ηλικίας στο έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Στο B. Θεοδώρου, Μ. Μουμουλίδου, & Α. Οικονομίδου (επιμ.). «Πιάσε με, αν μπορείς…» Η παιδική ηλικία και οι αναπαραστάσεις της στον ελληνικό κινηματογράφο. Αθήνα: Αιγόκερως.
 • Κourti, E. (2006). En Crète, une école d’été européenne. Mediamorphoses/Institut National de l’ Audiovisuel, 16, 112-115.
 • Κούρτη, Ε. (2005). H έρευνα για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και το παιδί στην Ελλάδα. Στο Ο. ΣΕΜΟΓΛΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ (επιμ.). Εικόνα και Παιδί. Cannot not design publications: Θεσσαλονίκη.
 • Aslanidou, S., Κourti, E. & Konstandinidou-Semoglou, Ο. (2005). Lecture pluridisciplinaire d’un texte télévisuel. Une contribution à la formation du téléspectateur critique. La revue Communications, 24(1), 86-116.
 • Κourti, E. (2004). Jeunes enfants et médias: Pratiques médiatiques dans les villages crétois. Στο Μ. Masselot-Girard (sous la dir.), Jeunes et médias. Ethique, socialisation et représentations (pp. 225-242). Paris: l’Harmattan.
 • Κούρτη, Ε. (2003). Η επικοινωνία στο διαδίκτυο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία