ΜΕΛΗ: ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σιδηροπούλου Ανθή

  • Σιδηροπούλου, Α. (Επιμ.) (2022). Σημείο Δι-επαφής: Συντροφικότητα και σχέσεις οικειότητας στην ψηφιακή εποχή (Συλλογικός τόμος). Εκδόσεις Παπαζήση (σελ. 409). ISBN: 978-960-02-3946-1
  • Σιδηροπούλου, Α. (2021). «Μένουμε σπίτι χωρίς οθόνες»: Ποιοτική διερεύνηση των συναισθημάτων των νεαρών ενηλίκων κατά την ισχύ των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας Covid-19. Περιοδικό Ψυχολογία, 26 (3), 197-209. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/psychology/article/view/29153/pdf_1
  • Σιδηροπούλου, Α. (2019). Ψυχολογικές διαδρομές στην ψηφιακή εποχή: Από το multitasking στην πολυδιεργασία της ύπαρξης. Εκδόσεις Παπαζήση (σελ. 264). ISBN: 978-960-02-3529-6
  • Σιδηροπούλου, Α & Ντάβου, Μπ. (2020). Αναζητώντας τον εαυτό και τον άλλο στον ψηφιακό κόσμο. Περιοδικό Ουτοπία, Αφιέρωμα: Ψηφιακότητα, Αισθητικοποίηση, Αυτονομία συναισθήματος (τ. 133), σελ. 27-48.
  • Sidiropoulou, A. (2018). Multitasking of existence: Technological mediation in the daily life of the new digital generation. Special Section “Media Psychology and Technology”, Περιοδικό Ψυχολογία, 23(2), pp. 22-38.
  • Sidiropoulou, A. & Davou, B. (2018). It rings therefore I exist: Issues of emotional development in the digital world. Journal of Educational Psychotherapy, 24, pp. 65-75.
  • Davou, B. & Sidiropoulou, A. (2017). Family Life around Screens: Some thoughts on the impact of ICTs on psychological development and the development of relationships, International Journal of Contemporary Family Therapy, 39(4), pp. 261-270.
  • Σιδηροπούλου, Α. (2014). Η διερεύνηση της σχέσης των εφήβων με το διαδίκτυο και το ζήτημα του εθισμού. (Διδακτορική Διατριβή). Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Ντάβου, Μπ. & Σιδηροπούλου, Α. (2013). Ποιοτική διερεύνηση της ψυχολογικής πτυχής της σχέσης των εφήβων με το διαδίκτυο: Χρήση, Στάσεις και ανάγκες, Ζητήματα Επικοινωνίας, 16 -17, σσ. 46 – 65.
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία