ΜΕΛΗ: ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σιδηροπούλου Ανθή

  • Σιδηροπούλου, Α. (υπό έκδοση). Ψυχολογικές διαδρομές στην ψηφιακή εποχή: Από το multitasking στην πολυδιεργασία της ύπαρξης. Αθήνα: Παπαζήση.
  • Sidiropoulou, A., & Davou, B. (2018). “It rings therefore I exist”: Issues of emotional development in the digital world. Journal of Educational Psychotherapy, 24, 65-73.
  • Sidiropoulou, A. (2018). Multitasking of existence: Technological mediation in the daily life of the new digital generation. Psychology, 2.
  • Davou, B., & Sidiropoulou, A. (2017). Family Life around Screens: Some thoughts on the impact of ICTs on psychological development and the development of relationships. International Journal of Contemporary Family Therapy, 39(4), 261-270.
  • Σιδηροπούλου, Α. (2014). Η διερεύνηση της σχέσης των εφήβων με το διαδίκτυο και το ζήτημα του εθισμού. (Διδακτορική Διατριβή). Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Σιδηροπούλου, Α., & Ντάβου, Μπ. (2013). Ποιοτική διερεύνηση της ψυχολογικής πτυχής της σχέσης των εφήβων με το διαδίκτυο: Χρήση, στάσεις και ανάγκες. Ζητήματα Επικοινωνίας, 16-17, 46-65.
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία