ΜΕΛΗ: ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΜΠΡΑΙΛΑΣ

Μπράιλας Αλέξης

 • Brailas, A. (2019). Psychotherapy in the era of artificial intelligence: Therapist Panoptes. Homo Virtualis, 2(1).
 • Brailas, A., Gkini, C., Koletsi, M., Vagias, G., Barmpati, S., & Karras, D. (2018). From social media and grassroots movements to Mark Zuckerberg’s vision for building global community: Entropy and organization on the Internet. Homo Virtualis, 1(1), 13.
 • Vakali, E., & Brailas, A. (2018). “Me and my students’’ smartphones in the classroom”: A case study using arts-based methods.” Homo Virtualis, 1(1), 35.
 • Brailas, A. (2017). Digital storytelling in the classroom: How to tell students to tell a story. Int. J. of Teaching and Case Studies, 8(1), 16-28.
 • Brailas, A., Alexias, G., & Koskinas, K. (2017). Dove YouTube campaign “The pressure on young girls and women to fit an artificial body ideal”:  A sequential analysis.  In M. Kontopodis, C. Varvantakis, & C. Wulf (Eds.), Global Youth in Digital Trajectories. London: Routledge.
 • Brailas, A., Koskinas, K., & Alexias, G. (2016). Design and implementation of a web-based system to support collective reflective practice. International Journal of Designs for Learning. 7(3), 95–104.
 • Brailas, A., Koskinas, K., Dafermos, M., & Alexias, G. (2015). Wikipedia in Education: Acculturation and learning in virtual communities. Learning, Culture and Social Interaction, 7, 59–70.
 • Gkini, C., & Brailas, A. (2015). Visualizations of personal social networks on Facebook and community structure: Αn exploratory study. European Journal of Social Behaviour, 2(1), 21-30.
 • Brailas, A., & Nika, S. (2015). Groupwork and participatory media. European Journal of Social Behaviour, 2(1), 12–20.
 • Brailas, A., Tsekeris, C. (2014). Social behaviour in the internet era: Cyborgs, adolescents and education. European Journal of Social Behaviour, 1(1), 1-4.
 • Brailas, A. (2011). Using Wikipedia in a Course Assignment: Implications for Wikipedia Literacy in Higher and Secondary Education. In S. Sotiriou & A. Szucs (Eds.), Never Waste a Crisis! Inclusive Excellence, Innovative Technologies and Transformed Schools as Autonomous Learning Organisations (pp. 116–121). Athens, Greece: European Distance and E-Learning Network.
 • Μπράιλας, Α. (2011). Δυνητικά βιώματα στις δυνητικές κοινότητες: Βιώματα στο Facebook vs. βιώματα στον φυσικό κόσμο. In Μ. Πουρκός & Ε. Κατσαρού (Eds.), Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση, τη Μάθηση και τη Γνώση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Νησίδες.
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία