ΜΕΛΗ: ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ

Αντώνης Γαρδικιώτης

 • Γαρδικιώτης, A., Αλεξανδρή, N., & Αποστολίδης, A. (in press). «Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση»: Η σημασία της μηντιακής πλαισίωσης και των κοινωνικοψυχολογικών διαδικασιών στην πρόβλεψη συλλογικής δράσης την εποχή της κρίσης. Ψυχολογία: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας.
 • Keblusek, L. Giles, H., Maass, A., & Gardikiotis, A. (2018) Intersections of intergroup communication research. Atlantic Journal of Communication, 26(2), 75-85.
 • Giles, M., Pines, R., Giles, H., & Gardikiotis, A. (2018) Toward a communication model of intergroup interdependence. Atlantic Journal of Communication, 26(2), 122-130.
 • Gardikiotis A., Xanthopoulos, P., Katsaounidou, A., Papasarafianou, S., & Fourkalidou, D. (in press). What should we do now? Support of critical national policies depends on social psychological processes and media framing. Hellenic Journal of Psychology.
 • Gardikiotis, A., Navrozidou, E., & Euaggelou-Navarro, O. (in press). Social media and political participation: The role of social media political use and presumed influence, and political identification and political self-efficacyΨυχολογία: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας.
 • Antonopoulos, N., Giomelakis, D., Veglis, A., & Gardikiotis, A. (2016). Web third-person effect hypothesis: Do likes and shares affect users’ perceptions? Journalism and Mass Communication, 6 (12), 711-730.
 • Antonopoulos, N., Veglis, A., Gardikiotis, A., Kotsakis R., Kalliris, G. (2015). Web Third-Person Effect in Structural Aspects of the Information on Media Websites. Computers in Human Behavior, 44, 48-58.
 • Γαρδικιώτης, Α. (2012). Πώς αντιδρούν οι γονείς της ‘κινδύνους’ της τηλεόρασης; Στάσεις της την τηλεόραση, προσλαμβανόμενη επιρροή στα παιδιά και γονική διαμεσολάβηση. Στο Ε. Κούρτη (Επιμ). Παιδική ηλικία και μέσα μαζικής επικοινωνίας (τομ. Α, σελ. 225-243). Αθήνα: Ηρόδοτος / M.E.P.
 • Γαρδικιώτης, Α. (2010). Αντίληψη του τρίτου προσώπου και κοινωνική επιρροή: Η πρόσληψη της πλειοψηφικής και μειονοτικής επιρροής. Στο Σ. Παπαστάμου, Μ. Προδρομίτης, & Β. Παυλόπουλος (Επιμ.), Κοινωνική σκέψη, νόηση και συμπεριφορά: 29 Έλληνες κοινωνικοί ψυχολόγοι ανα-κρίνουν την επιστήμη της (σελ. 185-212). Αθήνα: Πεδίο.
 • Gardikiotis, A. (2008). Group distinctiveness, political identification, and the third-person effect: Perceptions of a political campaign in the 2004 Greek national election. Media Psychology, 11, 331-353.
 • Γαρδικιώτης, Α. (2005). Κοινωνική ψυχολογία και επιδράσεις των μέσων μαζικής επικοινωνίας: ‘Βίοι παράλληλοι’; Μια ανασκόπηση. Ψυχολογία: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, 12, 604-623.
 • Gardikiotis, A., Martin, R., & Hewstone, M. (2004). The representation of majorities and minorities in the British Press: A content analytic approach. European Journal of Social Psychology. 34, 637-646.
 • Gardikiotis, A. (2003). Minorities and crime in the Greek Press: Employing content and discourse analytic approaches. Communications: The European Journal of Communication Research, 28, 337-348.
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία