ΜΕΛΗ: ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ

Αντώνης Γαρδικιώτης

 • Γαρδικιώτης, Α., & Πηλιούσης, Α. (υπό έκδοση). Η ψυχολογία της παραπληροφόρησης: Αποδοχή και αντιμετώπιση.Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας.
 • Γαρδικιώτης, Α. (υπό έκδοση). Προβλεπτικοί παράγοντες της πρόθεσης για βοήθεια προς τους πρόσφυγες: Η πρόσληψη της μηντιακής αναπαράστασης των προσφύγων και κοινωνικοψυχολογικές διαδικασίες.Ελεύθερνα: Η Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 • Lipourli, E., & Gardikiotis, A. (in press). Language abstraction is related to perceived competence, warmth, and essentialist beliefs. Ψυχολογία.
 • Kioumi, E., & Gardikiotis, A. (2023). Online intergroup contact and intergroup attitudes: A cross sectional and a longitudinal study of Greeks and Germans interacting on Twitter and Facebook. Psychology of Language and Communication, 27(1) 128-151. https://doi.org/10.58734/plc-2023-0007
 • Belavadi, S., Gardikiotis, A., & Hogg, M. (2023). Social identity uncertainty during the Greek financial crisis: The role of media narratives. Psychology of Language and Communication, 27(1) 84-106. https://doi.org/10.58734/plc-2023-0005
 • Kalfeli, N., Angeli, C., Gardikiotis, A., & Frangonikolopoulos. C. (2023). Between two crises: News framing of migration during the Greek-Turkish border crisis and COVID-19 in Greece. Journalism Studies,24(2), 226-243. https://doi.org/10.1080/1461670X.2022.2155987
 • Αργυρούδη, Α., &Γαρδικιώτης, Α. (2021). Πρόθεση εμβολιασμού κατά του Covid-19 σε συνθήκες εγκλεισμού: Πηγές πληροφόρησης και πεποιθήσεις για τον εμβολιασμό ως προβλεπτικοί παράγοντες. Ψυχολογία, 26(3). 93-110. https://doi.org/10.12681/psy_hps.28861
 • Gardikiotis, A., Malinaki, E., Charisiadis-Tsitlakidis, C., Protonotariou, A., Archontis, St., Lampropoulou, A., Maraki, I., Papatheodorou, K., & Zafeiriou, G. (2021). Emotional and cognitive responses to COVID-19 information overload under lockdown predict media attention and risk perceptions of COVID-19. Journal of Health Communication, 26, 434-442. https://doi.10.1080/10810730.2021.1949649
 • Manolika, M., Baltzis, A., & Gardikiotis, A. (2021). Individual differences in music listener motivations: The neglected values. Empirical Studies of the Art, 39(1), 17-35https://doi.org/10.1177/0276237419868952
 • Katsaounidou, A., N., Gardikiotis, A., Tsipas, N., &, Dimoulas, C. A. (2020). News authentication and tampered images: Evaluating the photo-truth impact through image verification algorithms. Heliyon6(12), e05808.
 • Kalfeli, N., Frangonikolopoulos, C., & Gardikiotis, A. (2020). Expanding peace journalism: A new model in analyzing media representations of immigration. Journalism. https://doi.org/10.1177/1464884920969089
 • Γαρδικιώτης,Α., Αλεξανδρή, Ν., & Αποστολίδης, Α. (2019). «Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση»: Η σημασία της μηντιακής πλαισίωσης και των κοινωνικοψυχολογικών διαδικασιών στην πρόβλεψη συλλογικής δράσης την εποχή της κρίσης. Ψυχολογία: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρία.24(2), 122-44.
 • Keblusek, L. Giles, H., Maass, A., & Gardikiotis, A. (2018) Intersections of intergroup communication research. Atlantic Journal of Communication, 26(2), 75-85.
 • Gardikiotis, A., Navrozidou, E., & Euaggelou-Navarro, O. (2018). Social media and political participation: The role of social media political use and presumed influence, and political identification and political self-efficacy.­ Ψυχολογία: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, 23(2), 39-54.
 • Giles, M., Pines, R., Giles, H., & Gardikiotis, A. (2018) Toward a communication model of intergroup interdependence. Atlantic Journal of Communication, 26(2), 122-130.
 • Gardikiotis, Xanthopoulos, P., Katsaounidou, A., Papasarafianou, S., & Fourkalidou, D. (2017). What should we do now?Support of critical national policies depends on social psychological processes and media framing. Hellenic Journal of Psychology14, 223-241.
 • Antonopoulos, N., Giomelakis, D., Veglis, A., & Gardikiotis, A. (2016). Web third-person effect hypothesis: Do likes and shares affect users’ perceptions? Journalism and Mass Communication, 6 (12), 711-730.
 • Antonopoulos, N., Veglis, A., Gardikiotis, A., Kotsakis R., Kalliris, G. (2015). Web Third-Person Effect in Structural Aspects of the Information on Media Websites. Computers in Human Behavior, 44, 48-58.
 • Γαρδικιώτης, Α. (2012). Πώς αντιδρούν οι γονείς της ‘κινδύνους’ της τηλεόρασης; Στάσεις της την τηλεόραση, προσλαμβανόμενη επιρροή στα παιδιά και γονική διαμεσολάβηση. Στο Ε. Κούρτη (Επιμ). Παιδική ηλικία και μέσα μαζικής επικοινωνίας (τομ. Α, σελ. 225-243). Αθήνα: Ηρόδοτος / M.E.P.
 • Γαρδικιώτης, Α. (2010). Αντίληψη του τρίτου προσώπου και κοινωνική επιρροή: Η πρόσληψη της πλειοψηφικής και μειονοτικής επιρροής. Στο Σ. Παπαστάμου, Μ. Προδρομίτης, & Β. Παυλόπουλος (Επιμ.), Κοινωνική σκέψη, νόηση και συμπεριφορά: 29 Έλληνες κοινωνικοί ψυχολόγοι ανα-κρίνουν την επιστήμη της (σελ. 185-212). Αθήνα: Πεδίο.
 • Gardikiotis, A. (2008). Group distinctiveness, political identification, and the third-person effect: Perceptions of a political campaign in the 2004 Greek national election. Media Psychology, 11, 331-353.
 • Γαρδικιώτης, Α. (2005). Κοινωνική ψυχολογία και επιδράσεις των μέσων μαζικής επικοινωνίας: ‘Βίοι παράλληλοι’; Μια ανασκόπηση. Ψυχολογία: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, 12, 604-623.
 • Gardikiotis, A., Martin, R., & Hewstone, M. (2004). The representation of majorities and minorities in the British Press: A content analytic approach. European Journal of Social Psychology. 34, 637-646.
 • Gardikiotis, A. (2003). Minorities and crime in the Greek Press: Employing content and discourse analytic approaches. Communications: The European Journal of Communication Research, 28, 337-348.
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία