ΜΕΛΗ: ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΣΠΕΤΣΙΩΤΟΥ

Κατερίνα Σπετσιώτου

  • Σπετσιώτου, Κ. & Ντάβου, Μπ. (2012). Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ως διαμεσολαβητές της σχέσης γονέα-παιδιού. Στο Ευ. Κούρτη (Επιμ.) Παιδική Ηλικία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Αθήνα, Εκδόσεις Ηρόδοτος / ΟΜΕΡ, 2012, σς. 208-224
  • Σπετσιώτου, Κ. (2011) Ψυχολογικές επενδύσεις των μέσων επικοινωνίας και η εμπλοκή τους στις σχέσεις και την επικοινωνία στο πλαίσιο της οικογένειας», στο Μπ. Ντάβου (Επιμ.) Δέκα Χρόνια το Έργο μας από το 2001-2011, Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών και Σχεδιασμού σς.102-113.
  • Σπετσιώτου, Κ. (2010). Η χρήση των μέσων στο πλαίσιο της οικογένει- ας. Στο Μ. Αλεξάκου & Κ. Σπετσιώτου (Επιμ.) Πρακτικά Ημερίδας «Χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας στην οικογένεια». Αθήνα: Εκδόσεις Ωρίων.
  • Σπετσιώτου, Κ. (2007). Το παιδί στην εποχή της εικόνας: Σύγχρονες προσεγγίσεις. Στο Μ. Αλεξάκου & Κ. Σπετσιώτου (Επιμ.) Πρακτικά Ημερίδας «Το παιδί στην εποχή της εικόνας:Τηλεόραση και κινηματογράφος». Αθήνα: Εκδόσεις Masterprint. 
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία