ΜΕΛΗ: ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΝΑΥΡΙΔΗΣ

Κλήμης Ναυρίδης

 • Ναυρίδης Κ. (2012). Σκέψεις γύρω από την αναπαράσταση της παιδικής ηλικίας στη διαφήμιση. Στο Ε. Κούρτη Ε. (Επιμ.), Παιδική Ηλικία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Κεφ. XVI). Αθήνα: Ηρόδοτος.
 • Fisoun V., Floros G., Siomos K., Geroukalis D., & Navridis K. (2011). Internet addiction as an important predictor in early detection of adolescent drug use experience-implications for research and practice. Journal of Addiction Medicine.
 • Ναυρίδης Κ. (1990). Οι πολιτικές αφίσες στις εκλογές του ’89. Στο Εκλογές και Κόμματα στην Δεκαετία του ’80. Αθήνα: Θεμέλιο.
 • Ναυρίδης Κ. (1998). Οι σπουδές επικοινωνίας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Στο Ρ. Παναγιωτοπούλου, Π. Ρηγοπούλου, Μ. Ρήγου, Σ. Νοτάρης, (Επιμ.), Η ‘κατασκευή’ της πραγματικότητας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
 • Ναυρίδης Κ. (1992). Γιατροί και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ιατρικό Βήμα, 40.
 • Λήμματα (5) σε εγκυκλοπαιδικά λεξικά: 1989-90, στην Παιδαγωγική και Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, Τηλεόραση και Αγωγή, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Αγωγή.
 • Ναυρίδης Κ., Δημητρακόπουλος Γ., & Πασχαλίδης Γρ. (Επιμ. Έκδ.) (1988). Τηλεόραση και επι-κοινωνία. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.
 • Δημητρακόπουλος Ι., Ναυρίδης Κ., Κοντοπούλου Α., Κωστελένου Ι., & Πάντζου Π. (1988).Τα Στρουμφ, μια περίπτωση σύγχρονου τηλεπαραμυθιού. Στο Κ. Ναυρίδης, Ι. Δημητρακόπουλος, & Γρ. Πασχαλίδης (Επιμ.), Τηλεόραση και Επι-κοινωνία. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.
 • Πάντζου Π., Κοντοπούλου Α., Κωστελένου Ι., Ναυρίδης Κ., Κατσουγιάννη Κ., & Δημητρακόπουλος Ι. (1988). Τηλεοπτικές προτιμήσεις και στάσεις σχετικά με το τι είναι ‘για παιδιά’ και τι ‘για μεγάλους’ στην ελληνική τηλεόραση. Στο Κ. Ναυρίδης, Ι. Δημητρακόπουλος, & Γρ. Πασχαλίδης (Επιμ.), Τηλεόραση και Επι-κοινωνία. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.
 • Κοντοπούλου, Α., Πάντζου, Π., Κωστελένου, Ι., Ναυρίδης, Κ., Κατσουγιάννη, Κ., Δημητρακόπουλος, Ι. (1988). Η τηλεόραση στις σχέσεις γονέων-παιδιών. Στο Κ. Ναυρίδης, Ι. Δημητρακόπουλος, & Γρ. Πασχαλίδης (Επιμ.), Τηλεόραση και Επι-κοινωνία. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.
 • Ναυρίδης Κ., Δημητρακόπουλος Γ., Κοντοπούλου-Κοκκινάκη Α., Κωστελένου Ι., Πάντζου Π., & Κατσουγιάννη Κ., (1987). Παιδί και Τηλεόραση. ΓΓ Νέας Γενιάς.
 • Ναυρίδης Κ., Σόλμαν Μ., & Τσαούλα Ν. (1986). Η Αλίκη στη χώρα των πραγμάτων. Το παιδί ως διαφημιστικό αντικείμενο. Αθήνα: Υποδομή. (επανέκδοση το 2005, Εκδόσεις Ύψιλον).
 • Ναυρίδης Κ. (1986). Τηλεόραση και γλώσσα. Σύγχρονη Εκπαίδευση.
 • Ναυρίδης Κ. (1986). Η τηλεόραση και ο μύθος της παιδικότητας. Πολιτιστική.
 • Ναυρίδης Κ. (1981, Φεβρ.). Ο ιδεολογικός ρόλος της τηλεόρασης στην Ελλάδα. ΑΝΤΙ, 172.
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία