ΜΕΛΗ: ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΓΑΖΗ

Αγγελική Γαζή

 • Pnevmatikou, E., Gazi, A. Digitally mediating cultural trauma through Virtual Reality. Στο Irmak, C. Koçak, O. Sesigür & N. Haydari (eds). Collaboration in Media Studies: Doing and Being Together. Ν.Y. Routledge 9781032486277 (forthcoming).
 • Λαμπροπούλου, Α. – Γαζή, Α. (2023). Πληκτρολογώ και σχετίζομαι. Sexting και εκφοβισμός στον Κυβερνοχώρο. Αυτόματον, 2 (2). 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/automaton/article/view/35476/26686
 • Χρυστοστόμου, Α. & Γαζή, Α. (2022). Δυνητικός Εαυτός και Ψηφιακή Σεξουαλική Ταυτότητα Ανδρών Χρηστών Γεω –κοινωνικών Εφαρμογών Γνωριμιών. Μελέτη Περίπτωσης: GRINDR. Στο Σιδηροπούλου, Α. Σημείο Δι – Επαφής. Συντροφικότητα και Σχέσεις Οικειότητας στην Ψηφιακή Εποχή. Αθήνα: Παπαζήσης
 • Γαζή, Α. (2022). H πανδημία της εικόνας και η προσομοίωση της ατομικής εμπειρίας. Στο Αραμπατζής, Γ. Θεολόγου, Κ. (επιμ.). Το οπτικοακουστικό στην εποχή της πανδημίας: Αθήνα: Ελληνοεκδοτική
 • Γαζή, Α. (2020). Επιμέλεια και Εισαγωγή στο Harley. D. – Morgan, J. – Frith. H. (2018) Η Κυβερνοψυχολογία ως καθημερινή ψηφιακή εμπειρία (μτφρ. Δημήτρης Αρβανίτης). Αθήνα: Παπαζήσης.
 • Kourti, E., Gazi, A. (επιμ) (2018). Media Psychology and Technology. Ψυχολογία: το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. 23(2).
 • Gazi, A., Rizopoulos, Ch., Christidis, Y., (2018). Localizing emotions: Soundscape representations through Smartphone Use. Ψυχολογία: το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. 23 (2), 69-85. DOI: doi.org/10.12681/psy_hps.22791
 • Gazi, A. & Dimitrakopoulou, D. (2016). ‘If you don’t act, you are not going to get anything’: Professional identity and gender equality in Greek and Cypriot Media Organisations. Mediekultur: Journal of Media and Communication Research, 32, (61), 93-115.
 • Rizopoulos, C., Gazi, A., & Christidis, (2014). Place meaning and the visually impaired: The impact of sound parameters on place attachment and identity. In C., Stephanidis, & M., Antona, (Eds.). Universal Access in Human-Computer Interaction. Aging and Assistive Environments. London: Springer.
 • Γαζή Α. (2017). Αντιαμερικανισμός και made in the USA ταυτότητα: O Έλληνας τηλεθεατής της Μεταπολίτευσης. Στο Β. Βαμβακάς & Α., Γαζή (Επιμ.). Αμερικανικές σειρές στην Ελληνική Τηλεόραση: Δημοφιλής Κουλτούρα, και Ψυχοκοινωνική Δυναμική, Αθήνα: Παπαζήσης.
 • Γαζή, Α. (2012). Ρομαντική αγάπη, ναρκισσιστική κουλτούρα και έμφυλος εαυτός: Η εξιδανικευμένη ουτοπία της Carrie Bradshaw για τον Big. Στο Α., Γαζή (επιμ.). Sex and the City: Ταυτότητα και Αναζήτηση Νοήματος στην Μετανεωτερική Αφήγηση. Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις.
 • Γαζή, Α., & Πάνος Δ. (2012). Ένας τόπος για ρομαντικές σχέσεις…: Η περίπτωση του I LIKE U. Στο Λ. Τσαλίκη, & Κ. Σαρικάκη (επιμ.). Μέσα Επικοινωνίας, Λαϊκή Κουλτούρα και η Βιομηχανία του Σεξ: Τεχνολογίες, Πολιτική Οικονομία και Πολιτικές Διαχείρισης. Αθήνα: Παπαζήση.
 • Γαζή, Α. (2010). Η εικόνα του ήχου: Περίπτωση ραδιοφώνου. Στο Ι., Βώβου (επιμ). Ο κόσμος της Τηλεόρασης: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Ανάλυση Προγραμμάτων και Ελληνική Πραγματικότητα, Αθήνα: Ηρόδοτος.
 • Gazi, , Tsianos, N., Mitrakou, H. Meimaris, M., & Charitos, D. (2007). Towards investigating intergroup mediated communication within the urban environment via the use of locative media. Στο M., Meimaris, & D., Gouscos, (Eds). Challenges and Uses of Information and Communication Technologies, Media and information diffusion: towards an open society, (No 1). Αθήνα: Gutenberg.
 • Γαζή Α. (2002). The radio context and the professional identity. Στο Mesogeios, Les edias en Grèce, 16, Paris: Hêrodotos.
 • Γαζή Α. (2002). Συνάρθρωση του ψυχικού με το κοινωνικό στο ραδιόφωνο. Στο Κ., Ναυρίδης, (επιμ.). Εξουσία, Βία, Πόνος, (τ. Α΄), Βία, Εξουσία, Αθήνα: Καστανιώτης.
 • Γαζή Α. (2001). Η σχέση εκφωνητή και ακροατή στο ραδιοφωνικό οικονομικό Οργανισμό: Περίπτωση Geronimo Groovy. Στο Χ., Μπαρμπούτης & Μ., Κλώντζας (επιμ.), Το φράγμα του ήχου: Η δυναμική του ραδιοφώνου στην Ελλάδα. Αθήνα: Παπαζήσης.
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία