ΜΕΛΗ: ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΤΑΚΑΣ

Μάνος Τάκας

Σχετικές δημοσιεύσεις:

  • Ιορδανίδου, Σ., Κολοβός, K. & Τάκας, Ε. (2020). Δημοσιογραφικές Αναπαραστάσεις της Μνημονιακής Πολιτικής. Θέσεις, Αντιθέσεις και Προκλήσεις στον Κυπριακό Τύπο. Κεφάλαιο στον Συλλογικό Τόμο “Πολιτική Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το 1974” (υπό έκδοση)
  • Takas, E., Prodromitis, G. & Papastamou, S. (2020), Representing Europe in times of crisis. Rhetorical construction of “Europe” in the parliamentary discussions regarding the voting of the three Memoranda in Greece, Journal of Education, Innovation and Communication, 2(1), pp 26-44
  • Iordanidou, S., Takas, E., Vatitiotis, L. & Suarez, P. (2020). “Constructing Silence: Processes of Journalistic (Self)Censorship during Memoranda in Greece, Cyprus and Spain”, Media and Communication8(1), pp 15-26
  • Kolovos, K., Venizelos, C., Takas, E. & Iordanidou, S. (2019). “Evaluating and constructing the “friend” in crisis. Mediated depictions of Russia in the newspapers of Cyprus”. Journal of Law and Administration (Pravo I Upravlenie XXI vek) published by MGIMO University, Russia, pp. 4-16
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία