ΜΕΛΗ: ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΤΑΚΑΣ

Μάνος Τάκας

  • Takas, E., Prodromitis, G. & Papastamou, S. (2020), Representing Europe in times of crisis. Rhetorical construction of “Europe” in the parliamentary discussions regarding the voting of the three Memoranda in Greece, Journal of Education, Innovation and Communication, 2(1), pp 26-44
  • Kolovos, K., Venizelos, C., Takas, E. & Iordanidou, S. (2019). “Evaluating and constructing the “friend” in crisis. Mediated depictions of Russia in the newspapers of Cyprus”. Journal of Law and Administration (Pravo I Upravlenie XXI vek) published by MGIMO University, Russia, pp. 4-16
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία