ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

1o

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας
Αθήνα, 29 Μαϊου – 1 Ιουνίου 2008

2o

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας
Αλεξανδρούπολη, 26 – 30 Μαΐου 2010

3o

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας
Θεσσαλονίκη, 17- 20 Μαΐου 2012

4o

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας
Ρέθυμνο, 8 – 11 Μαΐου 2014

5o

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας
Βόλος, 20-23 Οκτωβρίου 2016

6o

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
Θεσσαλονίκη, 10-13 Μαΐου 2016