14-17  Οκτωβρίου 2021

Ο Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας διοργανώνει το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας με τίτλο: “Το σχολείο (μάς) αλλάζει. 

Για την αφίσα του Συνεδρίου, πατήστε εδώ [PDF]