Ο Κλάδος Σχολικής Ψυχολογίας διοργανώνει το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας με τίτλο: “Το σχολείο (μάς) αλλάζει. 

Διεξαγωγή: 10-13 Νοεμβρίου 2022, Θεσσαλονίκη

Η υποβολή περιλήψεων έχει ήδη ξεκινήσει. Όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://schoolpsychology2022.gr

Για την αφίσα του Συνεδρίου, πατήστε εδώ [PDF]

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία