ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Σκοποί της ΕΛΨΕ, σύμφωνα με το καταστατικό της ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
& ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΝΕΑ
ΔΙΑΔΟΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ
& ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Σκοποί της ΕΛΨΕ, σύμφωνα με το καταστατικό της (Άρθρο 3), είναι η προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας της ψυχολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η διατήρηση και ανάπτυξη της επιστημονικής επικοινωνίας μεταξύ των ψυχολόγων και η υποστήριξη της επιστημονικής τους προόδου.

ΔΙΑΔΟΣΗ

Η διάδοση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας στο ευρύ κοινό και η προαγωγή της ψυχικής υγείας του λαού γενικότερα.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Στόχος του περιοδικού ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ είναι να συμβάλει στην καλλιέργεια του επιστημονικού λόγου και στη διάδοση της έγκυρης ψυχολογικής γνώσης που παράγεται τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς από Έλληνες και μη επιστήμονες.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

12
Sep
Μετάφραση και ψυχομετρική αξιολόγηση της Ελληνικής εκδοχής της Κλίμακας Ντροπής και Ενοχής για την Εικόνα του Σώματος

Τα ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι η ελληνική εκδοχή της Κλίμακας Ενοχής και Ντροπής για την Εικόνα Σώματος (BIGSS) έχει καλή αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας…κλινικούς και ερευνητικούς σκοπούς στον ελληνικό πληθυσμό

Posted in: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ,
26
Jul
Ο μικρόκοσμος στο δημοτικό – κάνοντας «ορατά» τα μη-ορατά σωματίδια της ύλης

Το μοντέλο του μικρόκοσμου θεωρείται ως ένα πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση των εννοιών των Φυσικών Επιστημών και την ερμηνεία των μακροσκοπικών φαινομένων…

Posted in: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ,
28
May
Διαπολιτισμική έρευνα πάνω σε αποφάσεις σε ηθικά διλήμματα

Μια σειρά από ψυχολογικούς παράγοντες (όπως η πρόθεση του ατόμου), αλλά και περιστασιακούς παράγοντες (όπως η παρουσία σωματικής επαφής μεταξύ του ατόμου…

Posted in: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ,
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία